Kommunen får bydelsmødre

3. mai var det duket for diplomfest i storstua i Drammen rådhus. Ordfører Monica Myrvold Berg inviterte de kommende bydelsmødrene til en høytidelig seremoni. 14 flotte kvinner som alle bor i Drammen kommune, har gått gjennom et omfattende opplæringsprogram, og kan nå endelig kalle seg bydelsmødre!

Et gruppebilde med alle bydelsmødrene i Drammen sammen med ordfører Monica Myrvold Berg. De er pent kledd.
BILDE: Nyutdannede bydelsmødre i Drammen kommune. Helt siden oktober 2021 har de vært gjennom et omfattende utdanningsprogram for å kunne kalle seg bydelsmødre.

Veilede, lytte og samtale med kvinner er bydelsmødrenes viktigste oppgave, men de kan også starte aktiviteter og arrangementer dersom de ønsker det.

Bydelsmødrene er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn. De har ofte store nettverk, og mange av dem har erfaring med det å være ny i Norge. De vil derfor kunne nå ut til kvinner som det offentlige har vanskeligheter med å nå. Til sammen snakker kvinnene 16 språk og de har opprinnelse fra ni forskjellige land.

Bydelsmødrene skal ikke utføre oppgaver som det offentlige har ansvaret for, de skal være brobygger og medsøstre. Bydelsmødrene har god kjennskap til kommunen og tilbudene som finnes i de ulike kommunedelene.

– Frivilligheten er bærebjelken i drammenssamfunnet. Jeg er overbevist om at bydelsmødrene vil bli svært viktige, sier ordfører Monica Myrvold Berg i sin tale.

Derfor er hun med

Emine Turgut kom til Norge, fra Tyrkia, som 11 åring. Hun lærte seg norsk raskt, men Emine opplevde at for moren hennes var det ikke like lett.

Innvandrerkvinner får ofte rollen som hjemmeværende med barnepass, matlaging samt å holde hjemme i orden. Dette er oppgaver som på mange måter setter dem på utsiden av samfunnet, fordi det er vanskelig å tilegne seg et nytt språk, uten å ha jevnlige kontakt med miljøer der språket snakkes. Det blir problemer med å delta i foreldremøter og oppfølging mellom hjem og barnehage eller skole blir vanskelig.

Emine jobber ved Lilleløkka barnehage og har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Hun opplever også der at de mødrene som ikke kan norsk, ofte komme opp i situasjoner som er krevende. Nå vil Emine jobbe med kvinner som trenger den støtten, som hennes mor ikke fikk.

– Jeg vil gjøre noe ekstra for andre, derfor vil jeg være med i Bydelsmødre, sier Emine Turgut.

Emine vil hjelpe kvinner som trenger en oversetter, en som kan være med på møter med skole og barnehage, og kanskje være en medsøster for noen som trenger en ved sin side ved legebesøk.

Utdanningsløp

Irene Sand Sørsdahl, leder for Drammen Frivilligssentral, og Tina Fagerhus Brodal, leder for Danvik-Fjell Frivilligsentral, har stått for koordinering og gjennomføring av opplæringen. De har også vært koordinatorer inn mot paraplyorganisasjonen Bydelsmødre Norge, som eier konseptet.

Kvinnene skal igjennom fire ulike opplæringsmoduler, og det er krav til både oppmøte og hjemmelekser. Temaer i opplæringen har blant annet vært foreldrerollen, arbeid, helse og samfunnsstruktur. Forelesere fra barnevernet, NAV, krisesenteret, flyktningetjenesten og politi har medvirket.

– Det er en strålende bukett med damer, som det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med. De er motiverte, og har alltid kommet godt forberedt til samlingene våre, sier Irene Sand Sørsdahl, leder for Drammen Frivilligssentral. 

Det sosiale har stått sentralt på alle samlingene, da et trygt og hyggelig fellesskap er avgjørende for en godt fungerende gruppe. Mange av bydelsmødrene kom rett fra jobb, og det ble derfor servert middag hver gang.

BILDE: Emine Turgut får stor applaus for talen hun hold på vegne av bydelsmødrene i Drammen.

Oppstart høsten 2022

Det som står igjen for Bydelsmødre før de er i operativ drift, er et stiftelsesmøte i juni. Det gjør dem til en selvstendig organisasjon.

– Vi vet det er mange som ønsker å ta kontakt med oss allerede nå, og det er jo veldig hyggelig. Men vi er dessverre ikke klare før til høsten. Vi må organisere oss og bli en stiftelse. I tillegg må vi finne ut av hva som blir våre hovedprioriteringer, og hva som skal være våre fokusområder, sier Emine Turgut som er bydelsmødrenes talskvinne.

Når den jobben er gjort, vil Bydelsmødre Drammen bli synlig via Facebook og på nettsider. Brosjyremateriell står også på lista over det som må på plass før oppstarten. Dette materiellet vil bli distribuert på aktuelle steder der kvinner ferdes.