Nye nærutvalg på plass

Er du opptatt av hva som skjer i nærmiljøet ditt? Nå er de nye nærutvalgene i gang, og de trenger innspill fra deg og naboene dine om hvilke saker de skal engasjere seg i fremover.

Sist endret:

Nylig ble det valgt inn nye innbyggere og politikere til nærutvalgene i de ti kommunedelene. Nærutvalgene skal bidra til å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker av betydning for sitt lokalmiljø. Det er derfor viktig for nærutvalgene å vite hva som rører seg i nærmiljøet.

For å finne ut av det, vil nærutvalgene gjennomføre en aktivitet som gjør at de får kjennskap til muligheter, utfordringer og behov i sin kommunedel. 

– Hvordan dette gjøres er helt opp til det enkelte nærutvalg. Ett av nærutvalgene inviterer for eksempel ulike aktører i lokalmiljøet til speed-date, mens andre reiser på «turné» for å oppsøke lag, foreninger og andre engasjerte der de er, forteller Eirin Bråten Nygård, lokaldemokratikoordinator i Drammen kommune. 

Nærutvalgene kan ikke engasjere seg like mye i alt, og innspillene nærutvalgene får gjennom denne aktiviteten skal hjelpe nærutvalgene å prioritere hva som er det viktigste akkurat nå.

Flere ledige plasser

Alle som vil, kan søke om å sitte i nærutvalget der de bor. Er du nysgjerrig på hva nærutvalget hos deg jobber med, eller vurderer du å sitte i utvalget selv? Det er fortsatt ledige plasser i flere kommunedeler. Ta kontakt med nærutvalget for å få vite mer.

Søk om penger til lokale aktiviteter

I tillegg til å bli kjent med hva som er viktig for innbyggerne, ønsker nærutvalgene også at folk skal ta initiativ til aktiviteter og tiltak i nærmiljøet. Brenner du inne med en idé, men mangler pengene til å gjennomføre, kan du sende søknad til nærutvalget.

Hvert nærutvalg har en pott med 50 000 kroner som skal deles ut til lokale aktiviteter og tiltak. Pengene kan gis til initiativ som bygger opp under kommunens visjon «Et godt sted å leve».

De nye nærutvalgene ønsker søknader allerede nå, og fristen er 20. april. 

Her kan du søke 

Hvem kan søke?

Både innbyggere, lag/foreninger og andre aktører med sterk forankring i kommunedelen kan søke. Det ses på som en fordel om enkeltinnbyggere som søker inngår et samarbeid med andre innbyggere og/eller foreninger i lokalmiljøet.

Dette kan det søkes om

Det kan søkes om tilskudd til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for aktiviteten eller tiltaket som ønskes gjennomført.