Skaper bærekraft sammen på Frivilligbørs

Frivilligbørs er en møteplass der bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter møtes ansikt til ansikt. I løpet av en snau time mandag 6. mai på Union Scene ble det inngått 49 nye samarbeidsavtaler. Ved å samarbeide, dele på ressurser og skape nye relasjoner, bidrar alle avtalene til mer bærekraft i lokalsamfunnene våre.

Sist endret:

Ideen om å arrangere Frivilligbørs kommer opprinnelig fra Nederland. Kort sagt er dette en morsom og nyttig møteplass der vi finner hverandre på tvers og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. Deltagerne oppfordres til å stille seg selv to spørsmål:  

 • Hva trenger vi, for å få til mer eller bedre aktiviteter? 
 • Hva har vi, som kan deles eller gis bort? 

Med utgangspunkt i ønsker og tilbud, kan deltagerne finne mange nye muligheter på Frivilligbørs. 

– Veldig positivt

Camilla Sætre fra Norsk Folkehjelp og May Live Aasebø Jørstad fra Blå Kors var blant mange som deltok på årets Frivilligbørs.

– Det er første gang vi er med, og det har vært veldig positivt. Vi har møtt mange som vi samarbeider med, og har fått fordeler begge veier. Vi har fått noe av det vi ønsker, og samtidig tilbudt andre noe, sier Sætre.

Norsk Folkehjelp og Blå Kors inngikk en avtale under årets børs som begge parter var fornøyde med.

– Norsk Folkehjelp skal komme til oss i Blå Kors barnas stasjon, og ha førstehjelpskurs. Det vet jeg foreldrene hos oss blir veldig glade for. Så skal vi fra barnas stasjon komme til Norsk Folkehjelp for å fortelle om vårt tilbud, sier Aasebø Jørstad.

To kvinner tar hverandre i hånda og smiler til kamera. Kvinnen til venstre har en oransje jakke med reflekser og kvinnen til høyre har en blå plakat med mye tekst på i hånda.
FORNØYDE: F.v: Camilla Sætre fra Norsk Folkehjelp og May Live Aasebø Jørstad fra Blå Kors.

Hvordan bidrar Frivilligbørs til bærekraft?

Verdier som skapes gjennom lokale samarbeid, kan være mange  

 • mer aktivitet som skaper bedre nærmiljøer og nabolag 
 • flere blir inkludert og kan være til nytte for andre 
 • nye relasjoner, mer dialog og bedre forståelse for hverandre  
 • bedre tjenester, fordi vi får til mer sammen   
 • sterkere fellesskap og tilhørighet  
 • gjenbruk eller flerbruk av ressurser og lokaler  

Ved å koble ressurser på denne måten, bidrar vi både til mer tillit på tvers og smartere bruk av de ressursene vi har. Dette er bærekraft i praksis. Avtalene på en Frivilligbørs omfatter ikke penger, kjøp og salg.  

Hva kan vi samarbeide om?  

I år handlet mange av avtalene om å dele kompetanse med hverandre, bidra til å dele informasjon i sine nettverk eller hjelp på arrangementer.

Det var også avtaler som handlet om å låne lokaler, dele utstyr, arrangere underholdning eller dele av sin tid med medmennesker.  

Hvem deltok og avtalte nye samarbeid?  

Det var over 40 påmeldte deltagere. Det ble inngått: 

 • 26 avtaler på tvers av de frivillige og offentlige deltagerne 
 • 11 avtaler mellom frivillige – der de fleste representerte lag og foreninger, og noen deltok som privatpersoner 
 • 12 avtaler mellom deltagere fra offentlige tjenester 

Her kan du lese mer om de 49 avtalene som ble inngått

Hvem arrangerer Frivilligbørs? 

Det er frivilligsentralene i Drammen som arrangerer frivilligbørs. De har god kontakt med lag og foreninger og er samtidig en del av kommuneorganisasjonen.

Frivilligsentralene har «møte mellom mennesker» som sin kjerneaktivitet, og kan det å lage gode møteplasser.