Ti finalister til årets frivillighetspris

Det er valgt ut ti finalister blant 42 kandidater til Drammen kommunes frivillighetspris 2023. Prisen deles ut av ordføreren på FNs frivillighetsdag 5. desember.

Sist endret:

Frivillighet er en stor og viktig del av kommunen vår. Noe av den viktige jobben som gjøres, blir synliggjort gjennom frivillighetsprisen. Det er nærutvalgene som har plukket ut én finalist fra hver sin kommunedel.

Finalistene er valgt ut blant 42 kandidater som har gjort mye frivillig arbeid, blant annet når det gjelder idrett, musikk, integrering, friluftsliv og inkludering. Det er innbyggere i Drammen kommune som har sendt inn forslag om hvem som fortjener årets frivillighetspris. Noen kandidater ble foreslått av flere, så totalt kom det inn 61 forslag på kandidater.

Inviteres til rådhuset

Frivillighetsprisen deles ut av ordfører Kjell Arne Hermansen den 5. desember. Prisen består av 40.000 kroner, og vinneren velger hvilken organisasjon som får prispengene. Alle de ti finalistene blir invitert til et arrangement på rådhuset den dagen prisen deles ut. Samtidig får alle finalister hvert sitt diplom. 

Under listen med de ti finalistene kan du lese om alle de 42 kandidatene som ble foreslått. Her kan du lese mer om frivillighetsprisen, deriblant hvem som sitter i juryen som kårer vinneren.

De ti finalistene

Her er oversikt over de ti finalistene. I parentes står hvilken kommunedel de frivillige jobber i.

 • Ski- og Ballklubben Drafn (Danvik, Austad og Fjell)
  Tilrettelegger for fantastiske fotballopplevelser for barn og unge i nærmiljøet. Gir ungdom lederansvar og mulighet til å bidra for andre og for fellesskapet. Drafn får svært mye ut av lite og jobber smart sammen. 
 • Suppevogna (Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen)
  De er fire pensjonister som står hver fredag på Torgeir Vraas plass og gir ut gratis suppe til folk som trenger og har et behov for sosialt samvær. Suppevogna er en sosial holdeplass der alle kan komme innom for å få en kopp suppe og en god prat. Suppevogna hjelper også de aller svakeste med mat gjennom midler gitt av firmaer i området. De fire pensjonistene er Thore Carlsen, Arild Østeby, Kjell Henriksen og Svein Victor Borg. 
 • Petter Hagen (Bragernes og Øren) 
  Frivillig dirigent for rekruttene i Øren skolekorps. Har gjort korpset til byens største med stor rekruttering. Gir mange barn og unge spilleglede og mestringsfølelse.
 • Linn Jeanette Mikalsen (Konnerud og Skoger vest)
  Linn Jeanette er en person som aldri sier nei. Hun er gruppeleder i Konnerud speidergruppe, koordinator for Natteravnene på Konnerud, bidrar med handling og hjelp til flyktninger og er besøksvenn. Til tross for at hun er rammet av MS stiller hun opp for alle som trenger hjelp. 
 • De frivillige ved Frelsesarmeen Nedre Eiker (Krokstavelva og Stenseth)
  De frivillige møter trofast opp til faste aktiviteter for å skape gode møteplasser i lokalene i Krokstadelva. Frivillige bidrar med å hente mat på Matsentralen i Oslo, pakke matposer til matutdelingen, snakke norsk med gjestene på språkcafe, servere mat og være med på aktiviteter sammen med barn i etter skole-tilbud. De frivillige gjør at Frelsesarmeen kan opprettholde tilbudet til mennesker i nærmiljøet.
 • MIF senior Sti-gruppa (Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen)
  Tilrettelegging og bygging av stier i mjøndalsskauen. Over mange år har seniorene ryddet stier, satt opp skilt og tilrettelagt for enklere bruk av mjøndalsskauen.
 • Stine Christiansen for innsats i Strømsgodset barnegospel (Rødskog og Gulskogen)
  Stine Christiansen har gjort en uvurderlig innsats for Strømsgodset mini- og barnegospel siden 2001. Barn fra fire år og til ungdomsskole-alder har fått synge sammen under trygg ledelse av Stine. Hun ser barna og gir dem mulighet til å skinne. 
 • Mounir Hamoud (Skoger og Åskollen)
  En engasjert og dyktig fotballtrener som gjør at Skoger IL har et fotballag som eksisterer. Uten han hadde ikke barna i bygda hatt et verdig fotballtilbud i lokalklubben. Han vier mye av sin tid hver uke til barna i bygda vår.
 • Ungdomslederne Åssiden kirke (Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden)
  De har vært ledere for barn og unge, og særlig for konfirmanter i Åssiden Kirke. I løpet av den fem dager lange konfirmantleir-uka, i sommerferien, legger de til sammen ned en innsats tilsvarende et kvart årsverk. I tillegg bidrar de mange helger og kvelder gjennom året. Mange av ungdomslederne står på år etter år, og selv om de flytter ut av byen ønsker de fortsatt å bidra når de er hjemme i ferier og helger.
 • Vassåsens venner (Svelvik sentrum, Ebbestad, Berger og Nesbygda) 
  Vassåsens venner startet som en historieinteressert vennegjeng som kom over og gravde frem en gammel grunnmur til en husmannsplass i Svelvikmarka (Vassås). Etter hvert stiftet de foreningen Vassåsens venner og på dugnad har de bygget opp igjen den gamle husmannsplassen med både hus, uthus, gapahuk, bålplass og mo. De har gjort det til et kulturminne, en kulturarena, et møtested, en arena for læring, et turmål, en språklæringsarena og et sliterminne. Vassås har blitt en samlingsplass og et mål for søndagsturen, med pølser, kaffe, saft og bål. De tilrettelegger for gamle leker for barna med musikk og trollkjerringer. De samarbeider også med skolene og legger til rette for møte med flyktninger. Veien er tilrettelagt og fremkommelig for rullestoler og rullatorer. 
Et diplom om frivillighetsprisen 2023 der det står "årets vinner?" I bakgrunnen er bildet gjort uklart. Der står pyntede mennesker med blomsterbuketter og smiler til kamera.
FINALISTER: Det er valgt ut ti finalister til årets frivillighetspris. 5. desember skal vinneren av prisen kåres. I bakgrunnen er fjorårets vinnere i Svelvik frivillighetssentral med tidligere ordfører og juryformann.

Disse 42 kandidatene ble foreslått

 • Christoffer Elseth for sitt engasjement som trener, styremedlem og styrer i Drafn. I nominasjonen står det blant annet at han har lagt ned flere årsverk i frivillig innsats for barn og unge i bydelen. Etablert bro mellom skole og idrett og nesten egenhendig stått for prosjektering av ny kunstgressbane i Drafnkollen.
 • Ski - og Ballklubben Drafn for stor innsats for barn og ungdom i bydelen. I nominasjonene står det blant annet at klubben er viktig forebyggende i en bydel med utfordringer. At den gir ungdom lederansvar og mulighet til å bidra for andre og for fellesskapet og at Drafn får svært mye ut av lite og jobber smart sammen.
 • Tyrkisk Kultur og Aktivitetsforening for sitt viktige brobyggingsarbeid. I nominasjonen står det blant annet at foreningen bidrar med aktiv informasjonsformidling overfor norsk-tyrkere, arrangerer aktiviteter for å inkludere samfunnsdeltakelsen og integreringen, og arrangerer sosiale aktiviteter rettet mot barn og unge og deres familier.
 • Nazifa Nasari for sin innsats i foreningen Vær sammen og del gleden. I nominsajonene står det blant annet at hun er omtenksom, snill og hjelpsom, at hun hjelper mange kvinner i Drammen, at engasjementet hennes hjelper folk ut av ensomhet og bringer sammen folk fra samme kultur.
 • Vær sammen og del gleden for sitt engasjement for afghanske kvinner, inkludering og integrering. I nominasjonene står det blant annet at organisasjonen gjør det lettere for folk å sosialisere og bli inkludert. At det er et felleskap for kvinner med fokus på å glede hverandre, støtte og hjelpe de som trenger det.
 • Havvagul Kuyu for sitt arbeid med informajon og inkludering. I nominasjonen står det blant annet at hun driver viktig informasjonsarbeid i nærmiljøet, at hun er opptatt av inkludering og sosialisering, at hun inspirerer andre til å utføre frivillig arbeid og at hun er hjelpsom og sprer lykke.
 • Knutepunkt for menn for sin rolle som en inkluderende og sosialiserende møteplass for menn. I nominsajonen står det blant annet at knutepunkt for menn hjelper menn som er ensomme og isolerte til å møtes og bli kjent.
 • Kari Ann Alstadsæter for sin innsats i Danvik skolekorps. I nominasjonen står det blant annet at Kari Anns innsats gjennom de siste årene har vært essensiell for at Danvik skolekorps har bestått og utviklet seg så godt som det har gjort. Det står at hun ordner alt korpset har behov for og at uten Kari Anns innsats, hadde Drammen raskt blitt et skolekorps fattigere.

 • Sandra Solvang Kristoffersen for sin innsats som frivillig i Forandringshuset Drammen. I nominasjonen står det blant annet at hun bidrar på en positiv måte, er engasjert og hjelpsom. Hun har vist knallbra engasjement og stått på som en helt i flere aktiviteter og at hun gjør både ungdom og ansatte glade med innsatsen sin.
 • Suppevogna for sin rolle som sosial holdeplass for fattig og rik. I nominasjonen står det blant annet at suppevogna har blitt et samlingspunkt for de som trenger det og at det er veldig mange som kommer igjen hver uke. Suppevogna drives av fire pensjonister som hjelper de aller svakeste. Noen med en prat, noen med en varm suppekopp, noen med et matkort hvor de kan handle matvarer på butikken.
 • Tania Illum Iden for sitt arbeid og engasjement for Union Rock. I nominasjonen står det blant annet at Tania er med på å gjøre Drammen til et bedre sted. At hun og organisasjonen legger opp til masse gratis arrangementer og at hun er en sinnsykt flink leder for de frivillige.
 • Berit Roll Elgsaas for sitt angasjement og innsats som leder i en speidergruppe. I nominasjonen står det blant annet at hun startet opp gildespeiding (speiding for voksne), at hun er leder av kontaktutvalget for speidere i Drammen og Lier og at hun bruker store deler av sin fritid for andre. Det står også at hun har et spesielt hjerte for de som faller utenfor A4-formen.
 • 5. Drammen sjø speidergruppe/rovere for deres innsats for de yngre speiderne. I nominasjonen står det blant annet at dette er en gruppe ungdom/unge voksne som stiller opp ukentlig gjennom året, med planlegging, møter, tilrettelegging, tilstedeværelse og læring, til yngre grupper og at dette er frivillighet på sitt beste.
 • Rose Jahanfarah for sin innsats i både studentsamfunnet og studentdemokratiet. I nominasjonene står det blant annet at Rose har vært den største frivillige sjela for studentene gjennom hele studietiden sin og at hennes innsats har hatt stor betydning for at studenter skal føle tilhørighet til Drammen og få mulighet til å føle seg litt mindre alene.
 • Bent-Håkon Lauritzen for sin innsats i Drammen MSK speidergruppe og for sin rolle og store engasjement i forbindelse med planlegging og gjennomføring av ombygging/restaurering av kirkebygget til Misjonskirken Drammen. I nominasjonen står det blant annet at han har vært speider i over 40 år og speiderleder de siste 20-25 åra, at han er med på alt! Og at han er en løsningsorientert leder og en inspirerende koordinator for dugnad og andres frivillige innsats.
 • Thomas Evjen for sin innsats som korpsleder i Drammen Røde Kors hjelpekorps. I nominasjonen står det blant annet at Thomas er en mann som legger mange timer til det frivillige og at han har holdt på med dette i 25 år. Det nevnes også bistanden han ga under Fjell-brannen og ekstremværet Hans.
 • Eddy Rislien, Merethe Liebak og Lise Tveter for sitt ulønnede, frivillige arbeid som instruktører og trenere i Marienlyst karateklubb. I nominasjonen står det blant annet at Eddy, Merethe og Lise er ryggraden og selve eksistensgrunnlaget i klubben. Det står også at uten deres innsats ville ikke klubben vært i stand til å opprettholde tilbudet de har og at de er både mentorer, inspiratorer og motivatorer for alle klubbens medlemmer.
 • Toril Røgeberg for sin innsats som frivillig på Losjeplassen. I nominasjonen står det blant annet at hun har gågruppe og bowlinggruppe hver uke, at hun aldri er syk og gjerne stiller opp når for eksempel ansatte skal ha ferie. Det står også at hun, utenom gruppene, er besøksvenn og alltid sier ja til andre oppdrag, at hun alltid er blid og på tilbudssiden og at hun er mer enn en vanlig frivillig.

 • Petter Hagen for sin innsats som frivillig og dirigent for rekruttene i Øren skolekorps. I nominasjonen står det blant annet at han har vært pådriver i korpset i alle år på frivillig basis og har vært med på å gjøre korpset til byens største med stor rekruttering. Det står også at han gir mange unge muligheter for deltakelse i korpsaktiviteter med spilleglede og mestringsfølelse.
 • Per Larsen for sin innsats som turleder i Nærturgruppa. I nominasjonen står det blant annet at Per startet turgruppa "Nærturgruppa" i 2015 og at den er en viktig bidragsyter til både fysisk aktivitet og sosialisering. Det står også at flere av deltakerne har knyttet bånd og knyttet vennskap også utenfor turgruppen og at innsatsen fra Per som turleder betyr mye for mange mennesker.
 • Ann-Kristin Hagen for sin innsats som frivillig i Forandringshuset og for sitt engasjement som frivillig over hele Drammen. I nominasjonene står det blant annet at hun alltid er der og stiller opp og at hun gjør det med hele hjertet. Det står også at hun viser stor interesse og omsorg for de rundt seg og at innsatsen hennes har betydd utrolig mye for så mange og at det settes virkelig pris på. Blant hennes bidrag nevnes blant annet Matglede, Forandringshuset, Frelsesarmen og masse, masse mer.
 • Jorun Bianca Munkerud for sin innsats for Utekirken på Konnerud. I nominasjonen står det blant annet at hun tok initiativ og var pådriver for å starte Utekirken da alt stengte ned. Det står også at det begynte i det små, men at det i dag er fast Utekirke alle hverdager, hele året bestående av et team av mange frivillige som stiller opp uansett vær, ledet av Jorun. I tillegg står det at ungdomsklubben Kommer'U har fått et oppsving etter at Jorun startet med å tenne bålpanna på klubbkveldene på fredagskveldene.
 • Linn Jeanette Mikalsen for sin innsats som gruppeleder i Konnerud speidergruppe, koordinator for Natteravnene på Konnerud, og bidrag både for flyktninger og som besøksvenn. I nominasjonen står det blant annet at hun stiller opp for alle som trenger hjelp og at hun bidrar til integrering og inkludering. Det står også at for speidergruppa har hun vært helt uvurderlig i forhold til å sørge for drift og gode aktivitetstilbud for barn og unge og at hun, gjennom natteravnene, har sørget for tryggere omgivelser i helgene for barn og unge.
 • Jan Sundby Ekeberg for sin innsats i Skoger og Konnerud historielag. I nominasjonen står det blant annet at han har vært med i historielaget siden 1979, at han har vært aktiv i historielagets teatergruppe, vært turleder for historielaget og arrangert mange bussturer for medlemmene. Det står også at han har vært helt avgjørende for at teatergruppa nesten hvert år har arrangert spel og at han er svært positiv og vennlig.
 • Konneruds sanitetsforenings Kløvertur for sin innsats med gåturer for alle i nærområdet. I nominasjonen står det blant annet at damene med de gule vestene passer på at alle blir med og at alle har noen å snakke med. Det står også at mange ser fram til torsdagene og Kløvertur fordi det er blide mennesker og mye latter og at de bidrar til å komme ut i frisk luft, gå trygt med godt følge, prate med andre og le litt.
 • De frivillige ved Frelsesarmeen Nedre Eiker for deres arbeid med aktiviteter og for å skape gode, åpne møteplasser for mennesker i ulike livssituasjoner. I nominasjonen står det blant annet at deres innsats gjør at Frelsesarmeen kan opprettholde sine tilbud til mennesker i deres nærmiljø, at de stiller trofast opp til alt fra matutdeling til språkkafé til etter-skolen-tilbud for barn og at de skaper en trygg og vennlig atmosfære.
 • MIF senior Sti-gruppa for deres tilrettelegging og bygging av stier i mjøndalsskauen. I nominasjonen står det blant annet at seniorene i Mjøndalen over mange år har ryddet stier, satt opp skilt og tilrettelagt for enklere bruk av skauen. Det står også at dette har ført til lettere tilkomst og økt bruk.
 • Martine Teigen for sin innsats som frivillig på mange forskjellige områder siden hun var 14 år (nå er hun snart 32). I nominasjonen står det blant annet at hun er en super frivillig som har bistått med frivillig arbeid og engasjement i svært mange år, som frivillig på ulike festivaler og engasjement, leder av frivillig pasientforening i området, ungdomsleder nasjonalt i pasientforening osv. Det står også at hun har skapt nære og gode vennskap, skapt engasjement og inkludering og gitt håp for kronisk syke og tidenes opplevelser for samme gruppe.
 • Stine Christiansen for sin innsats i Strømsgodset mini- og barnegospel. I nominasjonen står det blant annet at hun har gjort en uvurderlig innsats for Strømsgodset mini- og barnegospel gjennom 21 år, at barn fra 4 år til ut ungdomsskole har fått synge sammen under trygg ledelse og at hun ser barna og gir dem muligheter til å skinne. 
 • Eirunn Finsrud for sin innsats som primus-motor i Skoger Turn siden starten av 1990. I nominasjonen står det blant annet at hun er en varm, engasjert og dyktig trener som har vært som ei mor for barn og unge i Skoger Turn. Det står også at hun har trent tropper som har vært med i NM flere ganger og at hun er en ildsjel som står på både lokalt i Skoger og sentralt i Turn i Drammen og i kretsen.
 • Mounir Hamoud for sin innsats som fotballtrener i Skoger IL. I nominasjonene står det blant annet at han er en meget engasjert og dyktig fotballtrener, som gjør at Skoger IL har fotballag som eksisterer. Det står også at han alltid stiller opp og lar alle få være med, at han har en evne til å se hver enkelt for det de er gode for, og at han støtter og heier frem de som trenger det litt ekstra, på en måte som gir barna god selvfølelse.
 • Geir Bye Gundersen for sin innsats for håndballgruppen i ÅIF. I nominasjonen står det at han er en hovedperson for at håndballgruppen i dag er på beina, at han legger ned all sin fritid i klubben for spillere, dommere, frivillige og med sitt styreverv. Det står også at uten Geir ville det ikke gå rundt.
 • Linn Marie Bratvold for sin innsats som trener av ÅIF Håndball J2011. I nominasjonen står det at hun som trener er et stort forbilde for alle som er rundt henne, at hun stiller krav og gir ros der det trengs og at hun, i arbeidet med å skape samhold i jentegruppene ved Åssiden og Aronsløkka skoler, er en nøkkelspiller. Det står også at hun er en ekstramor for flere på laget, i form av det å se andre.
 • Åssiden Ungdomsklubb for sin rolle som direkte kulturtilbud og lavterskel møteplass for barn og ungdom. I nominasjonen står det blant annet at klubben er driftet av frivillige/foresatte som selv har skaffet midler, lokaler og markedsført sitt tiltak og at de siden oppstart i august blant annet har arrangert ungdomskveld med hele 82 ungdom til stede.
 • Dugnadsgjengen på Damhytta for sin innsats med å restaurere og sette i stand hytta for besøk. I nominasjonen står det blant annet at dugnadsgjengen har stått på fra dag en med riving, restaurering, oppbygging, maling og innredning. Det står også at dugnadsgjengen består av pensjonister som har jobbet hele året og at deres innsats er uvurderlig for at andre skal få naturopplevelser for livet, nyte og lære om friluftslivet.
 • Ungdomslederne i Åssiden kirke for deres innsats som ledere for barn og unge, og særlig for konfirmanter i Åssiden kirke. I nominasjonen står det blant annet at mange ungdommer har funnet tro på seg selv gjennom disse ledernes utrettelige innsats for å skape gode miljøer og møteplasser. Det står også at mange av ungdomslederne står på år etter år, og at nye ønskes velkommen og tas inn i vennskap, humor, lek og gode samtaler.

 • Vigdis Alice Angell for sitt engasjement for nærmiljøet og sin innsats for å hjelpe ukrainske flyktninger i Svelvik. I nominasjonen står det blant annet at hun jobber alle dagene i uka og at er det mer Svelvik trenger frivillig innsats i, så melder hun seg med glede. Det står også at hun har gitt de ukrainske flyktningene i Svelvik mening, felleskap og tilhørighet og at hun har bragt tilflytterne og svelvikingene nærmere.
 • Vassåsens venner for deres innsats med å vekke en gammel husmannsplass til live og skape en møteplass for lokalbefolkningen. I nominasjonene står det blant annet at innsatsen deres betyr mye for Svelvik-samfunnet og folka i det, at de, gjennom sitt arbeid, har klart å vekke til live et gammelt kulturminne og historiene til de som en gang levde her, at de har gitt folk et yndet turmål, en samlingsplass og en lærings- og kulturarena og de bidrar til identitetsskaping og fellesskap.
 • Foreningen "Den Gode Hensigt" for sitt arbeid med å engasjere lokalbefolkningen i det historiske spelet. I nominasjonen står det blant annet at alle aktørene er frivillige personer som til sammen har skapt en forestilling om livet i Svelvik på tidlig 1800-tall, at dette er en fin møteplass for mange og at mange kommer for å delta år etter år.
 • Knut Thomas Brenne for sitt engasjement rundt The link. I nominasjonen står det blant annet at han har et brennende engasjement for barn, unge og voksne innenfor gamingverden, at han skaper en plass hvor alle er velkommen, uansett livssyn og at alle blir sett og ivaretatt godt rundt han.
 • Hanne og Thomas Allum for sin innsats som turledere i Barnas Turlag Svelvik. I nominasjonen står det blant annet at de arrangerer en rekke turer og samlinger for barnefamilier året igjennom, at turene legges til ulike deler av svelviksområdet og er et gratistilbud til barnefamilier. Det står også at de, på turene, bruker tid til å snakke med alle deltakerne så alle føler seg sett og velkomne, at de bidrar til naturopplevelser for livet og opplæring i lavterskel friluftsliv for alle som har lyst til å delta.