Lærer om å ta egne valg

Torsdag var det en viktig samling i Drammen. Den handlet om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. - Dette må vi jobbe masse med videre. Dette kan vi ikke legge på hylla, sier Anette Nordskag som selv er brukerrepresentant.

CRPD – har du hørt om det? Forkortelsen står for Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Det betyr konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bakgrunnen for konvensjonen er en erkjennelse av at mennesker med funksjonsnedsettelse ikke får ivaretatt sine menneskerettigheter på lik linje med andre.

Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Det handler om inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Gjennom CRPD lærer man å ta egne valg istedenfor at andre skal ta valgene for deg, sier Vilde Brandt. Hun er en av brukerrepresentantene som vært med på å planlegge konferansen.

En bruker og en ansatt jobber med oppgave på møterom på hotell ambassadør
BILDE: Brukere og ansatte kommer fram til gode svar når de løser oppgaver om rettigheter.

Aktive brukere

I Drammen kommune er CRPD en viktig ledesnor i alt arbeid som gjøres for mennesker med funksjonsnedsettelse. Sist uke inviterte Hege Kylland, som er kommunens ambassadør for CRPD, i samarbeid med utvikling og digitalisering i Drammen kommune, til en konferanse om temaet. De aller viktigste deltakerne på konferansen var brukerne selv.

- Vi er en av flere pilotkommuner som jobber med å gjøre konvensjonen kjent for at rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få oppfylt sine rettigheter, sier Hege Kylland og fortsetter:

- Buf-dir har utarbeidet materiale og ressurser for opplæring av ledere, politikere og ansatte, men vi savnet involvering av brukere i dette prosjektet. Vi ønsker at brukerne skal få opplæring og informasjon, for selv å kunne ivareta sine rettigheter.

Erfaringene i kommunen, med å involvere brukerne, er at de har kommet med gode forslag om hvordan konvensjonen skal gjøres kjent for brukerne.

Anette Nordskag og Vilde Brandt er to av brukerrepresentantene. De har vært med på å planlegge dagen på Ambassadør hotell.

- Det er viktig at vi opplyser om dette her i dag, sier Anette Nordskag, og fortsetter:
- Vi er her for å spre budskapet. Dette må vi jobbe masse med videre. Dette kan vi ikke legge på hylla.

- Dagen har vært kjempefin. Og dette er så nyttig, sier Vilde og får et smilende nikk fra Anette.

Flere mennesker sitter rundt et bord og samarbeider.
BILDE: Brukere og ansatte i Drammen kommune jobber sammen med å løse caser som handler om CRPD.

Stor motivasjon

Omtrent 15 prosent av verdens befolkning lever med nedsatt funksjonsevne. Det er et nasjonalt mål at tjenestene skal være likeverdige.

Konvensjonen har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet. Derfor mener Kylland det er en selvfølge at brukerne selv skal få være deltakere på konferansen.

- Vi som har vært så heldige å få samarbeide med brukerne i dette arbeidet opplever at konferansen blir bedre. Vi blir bedre kjent med hva som er viktig for brukerne og tenker at vi får mer legitimitet og et større ønske fra alle parter om å bidra inn i arbeidet med å gjøre innholdet i konvensjonen kjent. Dette arbeidet gir energi og motivasjon, og vi tror ansatte også får nye perspektiver og økt forståelse, sier Kylland.

Portrettbilde av Hege og Else som arrangerer konferansen på hotellet.
BILDE: Else Tobiassen fra KS, som jobber med CRPD og Hege Kylland, Drammen kommunes ambassadør på CRPD, er glade for god og aktiv medvirkning på konferansen.