Takknemlige og ydmyke av kommunens bidrag

24. oktober bevilget kommunestyret tre millioner kroner til seks frivillige organisasjoner. Tirsdag var de invitert til ordfører Kjell Arne Hermansen i storstua på rådhuset. Han takket for innsatsen.

Sist endret:

De seks organisasjonene som i år har mottatt 500.000 kroner hver er Frelsesarmeen, Evas Matkasse, Kirkens bymisjon, Blåkors, Drammen Sanitetsforening og Røde Kors.

I storstua på rådhuset tirsdag fortalte alle organisasjonen hva pengene skal brukes til og litt om hvordan i de jobber. I tillegg til ordfører Kjell Arne Hermansen, var gruppeledere for de politiske partiene til stede.

- Dette var veldig overraskende og veldig hyggelig, sa Bente Bostrøm, daglig leder i Drammen sanitetsforening.

- Vi er veldig takknemlige. Dette betyr at vi kan gjøre mer i lokalsamfunnet spesielt nå fram mot jul, sa Mariama Dafae, frivillig/prosjektkoordinator, også i Drammen sanitetsforening.

To damer som sitter i en rød sofa.
TAKKNEMLIGE: Mariama Dafae (t.v) og Bente Bostrøm i Drammen sanitetsforening er takknemlige for midlene de har fått fra Drammen kommune.

Både hos sanitetskvinnene og i alle de andre organisasjonene merker de at behovet for hjelp er stort blant mange innbyggere nå fram mot jul. Mange har ikke råd til julegaver eller julemat. Matkasser og gaver fra disse seks organisasjonene bidrar til å gjøre julefeiringen litt hyggeligere for mange av kommunes innbyggere.  

- Dette er viktige penger fram mot jul. Det er et stort behov. Vi strever med å dekke behovet gjennom hele året, så dette var hyggelig og overraskende, sa Tanja Vatnås som er virksomhetsleder i Blå Kors.

Hun forteller at med ekstra midler nå, så kan de gi ut enda flere matkasser fram mot jul.

Ordfører Kjell Arne Hermansen er glad for at det var et enstemmig kommunestyre som gikk for å bevige disse pengene. 

- Jeg ønsker å gi stor takk til dere i frivilligheten for den jobben dere gjør blant vanskeligstilte nå før og etter jul, sa Hermansen og ønsket  alle lykke til med arbeidet videre framover.

Fire talentfulle musikere fra kulturskolen i Drammen kommune sto for det musikalske innslaget.

TAKKNEMLIGE: Ordfører Kjell Arne Hermansen (t.v), gruppeledere fra politiske partier og representanter fra de seks organisasjonene samlet i storstua på rådhuset.