Ønsker din hjelp til å kartlegge friluftsområder

Drammen kommune ønsker innspill på områder som du benytter til friluftsliv, rekreasjon og lek. Det kan være badeplasser, turterreng, fiskeplasser, akebakker, klatresteder, parker med mer.

Sist endret:

To kanoer ute på et vann
SEND INN: Dine innspill kan bli viktige når friluftsinteresser skal vurdere opp mot andre interesser i kommunen i fremtiden.

Det er utviklet en nettside der du enkelt kan sende inn dine innspill. Du markerer området i et kart, oppgir hovedkategori for området (badeplass, akebakke, fiskeplass, turterreng, park, osv.). Vi vil også gjerne høre hvorfor dette området er viktig for deg eller de du representerer.

Har du flere områder du ønsker å angi, legger du inn et nytt innspill for hvert område.

Her finner du nettsiden der du kan sende inn dine innspill

Husk at områdene må være allment tilgjengelige. De kan være godt tilrettelagt for bruk, eller helt uten inngrep.

Temakart

Innspillene vil bli lagt inn i det offentlige temakartet «Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder», og brukes som kunnskapsgrunnlag for å vurdere friluftsinteresser opp mot andre interesser i kommunen.