Jeg har fått fjernavlest vannmåler

Etter installasjon av ny måler 

Etter utskiftning er vannmåleren klargjort for fjernavlesning. Hvis vi ikke får kontakt med vannmåleren din ved terminavlesning vil du melding om å lese av. 

Måleren er en Qalcosonic fra Axioma som har en forventet levetid på 10-12 år. Serienummer er merket med SN. 

Skjermen på vannmåleren vil vise vannforbruk og et eller flere symboler (se tabell). Vi oppfordrer deg til å kontrollere vannmåleren med jevne mellomrom. Hvis et av symbolene vises på skjermen (ikke symbol for kommunikasjon), må du ta en egenkontroll av anlegget ditt og ta kontakt med Vann og avløp kundeservice på e-post: vanngebyr@drammen.kommune.no 

Etter utskiftningen er det viktig at du som huseier kontrollerer at alle tilkoblinger holder tett. Vi ber derfor om at du kontakter utførende rørlegger innen 24 timer dersom du oppdager lekkasje i den nye vannmåleren etter utskiftning.   

Spørsmål? 

Ta kontakt om du har spørsmål eller andre henvendelser. 

Bruk vår e-postadresse vanngebyr@drammen.kommune.no og merk din henvendelse med FAVM.  

For mer informasjon om vannmålere som blir benyttet til fjernavlesning, gå inn på Vann og avløp på kommunens nettside: https://www.drammen.kommune.no