Utskiftning fra manuelle til fjernavleste vannmålere i kommunedel 10

Informasjonsbrev om utskiftning til fjernavleste vannmålere er sendt ut til huseiere i kommunedel 10(Svelvik, Berger, Ebbestad og Nesbygda)

Utskiftning av manuell vannmåler til fjernavlest vannmåler

Drammen kommune er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for alle abonnenter. Med fjernavlest vannmåler slipper du å lese av måleren og sende inn forbruket ditt selv. Ny vannmåler  koster ingenting for deg som huseier.

Utskiftningen vil foregå områdevis og blir delt i ti kommunedeler. 

Det vil bli skiftet ut målere i kommunedel 10: Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger.

Drammen kommune har inngått avtale med GK Norge A/S, som vil foreta utskiftningen. Rørlegger fra GK Norge vil kontakte deg via SMS, og avtale tidspunkt for utskifting.

Etter utskiftning er vannmåleren klargjort for fjernavlesning og du vil få beskjed på epost når vi tar i bruk fjernavlesning i ditt område. 

Ny vannmåler og arbeidet med utskiftningen er kostnadsfritt for deg.  Dersom du allerede har en vannmåler som er klargjort for fjernavlesning vil ikke denne bli skiftet.

Du må på forhånd rydde og sikre atkomst til vannmåleren. Dersom måleren er lett tilgjengelig og teknisk anlegg er i orden, vil utskiftningen normalt ta ca. 15 til 30 minutter.  Hvis du som huseier har leietakere må de informeres om dette.

Hvis det er behov for utbedring av anlegget kan tilleggstjenester bestilles og utføres av GK Norge A/S eller av en annen rørlegger.

Om fjernavlest vannmåler

De nye fjernavleste vannmålerne samler inn data om vannforbruket ditt og brukes til fakturering og til å sikre kvalitet på levering av vann i kommunen.  Når dataene registreres på måleren, er de krypterte og disse håndteres videre av kommunen.  Dataene dine er sikret.

Vannmåleren sender data via radionettverk. Radiosignalene er svake, kortvarige, og ikke helsefarlig. Sendingene vil ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og vannmålerens frekvensområde ligger langt under annet elektronisk utstyr som er vanlig å omgi seg med. 

For mer informasjon om vannmålere som blir benyttet til fjernavlesning, gå inn på Vann og avløp på kommunens nettside: https://www.drammen.kommune.no

Spørsmål?

Ta kontakt om du har spørsmål eller andre henvendelser.

Bruk vår e-postadresse vanngebyr@drammen.kommune.no og merk din henvendelse med FAVM.