Utskiftning fra manuelle til fjernavleste vannmålere i kommunedel 9

Informasjonsbrev om utskiftning til fjernavleste vannmålere er sendt ut til huseiere i kommunedel 9 (Skoger og Åskollen).

Drammen kommune er i gang med å skifte til fjernavleste vannmålere for alle abonnenter. Med fjernavlest vannmåler slipper du å lese av måleren og sende inn forbruket ditt selv. Ny vannmåler og utskiftningen koster ingenting for deg som huseier.  

Utskiftningen vil foregå områdevis og blir delt i ti kommunedeler.  

Det vil bli skiftet ut målere i kommunedel 9: Skoger og Åskollen 

Drammen kommune har inngått avtale med GK Norge A/S, som vil foreta utskiftningen. Rørlegger fra GK Norge vil kontakte deg via SMS, og avtale tidspunkt for utskifting.  

Ny vannmåler og arbeidet med utskiftningen er kostnadsfritt for deg. Hvis det oppdages ved utskiftning at det tekniske anlegget ikke i orden i henhold til Drammen kommunes avtalevilkår, må dette utbedres før vannmåleren blir skiftet. Dette arbeidet må du selv som eier bestille og betale for.  

Dersom du allerede har en vannmåler som er klargjort for fjernavlesning vil ikke denne bli skiftet.  

Du må på forhånd rydde og sikre atkomst til vannmåleren. Dersom måleren er lett tilgjengelig og teknisk anlegg er i orden, vil utskiftningen normalt ta ca. 15 til 30 minutter.Hvis du som huseier har leietakere må de informeres om dette. 

Etter utskiftning er vannmåleren klargjort for fjernavlesning. Hvis vi ikke får kontakt med vannmåleren din ved terminavlesning vil du få melding om å lese av. 

Om fjernavlest vannmåler 

De nye fjernavleste vannmålerne samler inn data om vannforbruket ditt slik at du slipper å lese av måleren. Når dataene registreres på måleren, er de krypterte og disse håndteres videre av kommunen. Vannforbruket danner grunnlaget for vann- og avløpsfakturaen og for å sikre kvalitet på vannlevering i kommunen. 

Vannmåleren sender data via radionettverk fire ganger i løpet av døgnet. Radiosignalene er svake, kortvarige, og ikke helsefarlig. Sendingene vil ligge på tusendeler av grenseverdiene satt av Statens strålevern og vannmålerens frekvensområde ligger langt under annet elektronisk utstyr som er vanlig å omgi seg med.

For mer informasjon om vannmålere som blir benyttet til fjernavlesning, gå inn på Vann og avløp på kommunens nettside: https://www.drammen.kommune.no

Spørsmål?

Ta kontakt om du har spørsmål eller andre henvendelser.

Bruk vår e-postadresse vanngebyr@drammen.kommune.no og merk din henvendelse med FAVM.