Barnekoordinator

En barnekoordinator kan bistå dere som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som trenger flere typer tjenester over tid. En barnekoordinator kan for eksempel være aktuelt i overgangen mellom barnehage og skole.

Les mer om barnekoordinator i nasjonal veileder, Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier Barnekoordinator - Helsedirektoratet.

Barnekoordinator kan bistå dere med følgende: 

  • Ha oversikt over og koordinere de tjenestene dere og barnet har kontakt med 
  • Gi dere informasjon og veiledning om relevante helse- og omsorgstjenester, slik at dere enklere får oversikt over rettigheter og plikter 
  • Gi informasjon om nødvendige velferdstjenester og frivillige brukerorganisasjoner 
  • Få tydelig frem barnets stemme slik at barnet selv fritt får formidlet hva som oppleves som god og nyttig hjelp 
  • Sørge for fremdrift av individuell plan dersom barnet har det  
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet ved blant annet å delta i ansvarsgruppemøter 
  • Gi dere veiledning slik at dere kan medvirke til beslutninger knyttet til barnets sak  

Kontakt:

Dere kan selv fremme et ønske om barnekoordinator skriftlig eller muntlig. Er det samarbeidspartnere som tar kontakt, kreves det samtykke fra dere.