Vaksineanbefalinger for høsten 2023

Hvor mange doser og når vaksinene bør tas avhenger av hvilken aldersgruppe du tilhører.

Beskyttelse mot koronavirus oppnås ved det som kalles immunologiske reaksjoner. Gjennomgått koronasykdom og en vaksinedose anses begge som immunologiske reaksjoner fram til og med første oppfriskningsdose. Fra 2. oppfriskningsdose er ikke gjennomgått koronasykdom sidestilt med vaksinedose.

Det innebærer at gjennomgått infeksjon kan telles som én vaksinedose hvis det er mer enn tre uker mellom vaksine og gjennomgått infeksjon.

  • De som er i risikogruppen, barn og voksne, og de som fyller 65 år og er eldre anbefales en oppfriskningsdose høsten 2023.
  • For gruppen 18-64 år uten risikofaktorer er det ingen generell anbefaling om å ta en ny oppfriskningsdose.