Det er ordinær båndtvang fra 1. april til 20. august. I tillegg er det utvidet båndtvang til 30. september i tidligere Nedre Eiker.

Bestemmelsen krever at hunden skal være fysisk hindret fra å løpe fritt. Alle hunder skal holdes bundet eller forsvarlig innestengt. Det er ikke nok å ha hunden "under kontroll". Bestemmelsen gjelder hele kommunen, også i eget tun eller hage som ikke har gjerde med tilstrekkelig høyde.

Utvidet båndtvang

Tidligere Nedre Eiker kommune hadde lokal forskrift om hundehold. Forskriften vil gjelde til og med 31.12.2020, med mindre ny forskrift vedtas i løpet av 2020. Paragraf 2 lyder:

«Båndtvang av hensyn til bufe. Innenfor hele Nedre Eiker kommune er det også båndtvang i tiden f.o.m. 21. august t.o.m. 30. september.»  

Det kan i tillegg bli innført ekstraordinær båndtvang ved for eksempel store snømengder.

Les mer om båndtvang i lov om hundehold (hundeloven).