Her finner du informasjon om skolepenger ved Drammen kulturskole

Kommunestyret har nå besluttet at harmonisering av skolepengene i den nye Kulturskolen ikke skal skje før behandling av budsjett for 2021/økonomiplan for 2021-2024.

Dette betyr at for skoleåret 20/21 blir det satsene fra de tre tidligere kommunene som er gjeldende. Det er hvor undervisningen gis som er utslagsgivende for om det er satsen fra tidligere Nedre Eiker kommune, tidligere Drammen kommune eller tidligere Svelvik kommune som gjelder.

Når det gjelder friplassordning og søskenmoderasjon vedtok kommunestyret at ordningen fra tidligere Drammen kommune skal gjelde hele den nye Kulturskolen kommende skoleår.

Priser for vårsemester 2021:

 
Undervisningstilbud Pris pr 1/2 år
Elevplass (inntekt under kr 462.000,-) Gratis
Elevplass på lokasjon Union Scene 2439
Elevplass på lokasjon Folkets hus i Krokstadelva 2516
Elevplass på lokasjon Svelvik rådhus 1643
Elevplass på Kulturskolesatellitt 2439
Elevplass stryk (m/samspill) på lokasjon Union Scene 2777
Talentprogram for unge musikere 2439
Fordypningsprogram for elever på visuell kunst 1422
Feriekurs 1700
Babysang (8 ganger) 400
Samspill - Strykeorkester (elever uten ord. elevplass) på lokasjon Union Scene 673
Samspill - Andre instrumenter/vokal på lokasjon Union Scene 1422
Samspill - Andre instrumenter/vokal (elever uten ord. elevplass) p ålokasjon Union Scene 2439
Studioproduksjon og slagverksensembler på lokasjon Folkets hus i Krokstadelva 1422
Hørelære og musikkteori Gratis
Instrumentleie på lokasjon Union Scene 565
Instrumentleie på lokasjon Folkets hus i Krokstadelva 271
Instrumentleie på lokasjon Svelvik rådhus 206
Materiellpenger 35
Materiellpenger visuell kunst, keramikk og animasjon 124
Søskenmoderasjon (barn nr 2) 30%
Søskenmoderasjon (barn nr 3) 50%

 

Søskenmoderasjonsordningen fra tidligere Drammen kommune gjelder hele den nye kommunen kommende skoleår:

 • 30% rabatt på barn nr. 2
 • 50% rabatt på barn nr. 3

Friplassordning

Kommunestyret besluttet i juni 2020 å videreføre friplassordning ved Drammen kulturskole og ordningen fra tidligere Drammen kommune skal gjelde hele den nye Kulturskolen kommende skoleår. Vær obs på enkelte justeringer, blant annet aldersgrense og innslagspunkt.

 • Det kan søkes om friplass for elever i Drammen kulturskole når brutto inntekt i husholdningen er kr. 462000,- eller mindre. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Friplass innvilges etter søknad med vedlagt skattemelding. Eventuelle endringer i situasjonen etter dette må dokumenteres.
 • Det kan i utgangspunktet søkes om 1 friplass pr elev.
 • Friplassordningen gjelder for barn under 18 år (med unntak av særhensyn).
 • Søknadsfrist er 15. september (for hele skoleåret) og 15. februar (for vårsemesteret).
 • Dersom avklaring om friplass er en forutsetning for om man kan takke ja eller nei til plassen, vennligst gi beskjed om dette.
 • Friplassøknader som kommer etter fristene vil ikke bli behandlet og faktura for inneværende semester må betales.
 • Foreninger, organisasjoner, korps ol. kan ikke søke om friplass.
 • Søknaden gjelder for et skoleår og det må søkes på nytt i forkant av hvert skoleår, innen fristen 15. september.
 • Man kan enten søke via elevportalen SpeedAdmin eller sende inn søknadsskjema (pdf).
    

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskolen på tlf. 32 04 56 80 / e-post: drammen.kulturskole@drammen.kommune.no eller ta en tur innom vårt kontor på Union Scene/Grønland 60, 3045 Drammen.

Du kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaene ved å ta kontakt med kulturskolens kontor.