Babysangkurs med oppstart 12. april 2021 er avlyst pga koronapandemien.

Vi setter ikke opp flere babysangkurs denne våren, men ønsker dere velkommen tilbake til høsten, enten til babysang eller til en musikklekegruppe hvis barnet har "vokst fra" babysang.

Her finner du informasjon om musikklekegruppene våre, som er for barn i alderen 1 til 6 år:

Babysang

Neste babsangkurs blir mandag 11. oktober 2021 kl. 13:45. Det er mulig å melde seg på allerede nå.

Hvorfor babysang? Det er viktig at foreldre synger for barna sine. Det er ikke kvaliteten på sangen som betyr noe, men det at man synger.

Babyen elsker stemmen til sine foreldre. Sang er et lekent kommunikasjonsredskap som knytter foreldre og barn tett sammen.

Å stimulere barnets musikalske utvikling i spedbarnstiden er viktig, både for motorisk, emosjonell og sosial utvikling. Språkutviklingen vil også gå lettere når rim og regler er en del av det daglige.

På kurset blir det:

  • Sangleker
  • Regler
  • Gyngesanger
  • Godnattsanger
  • Stellebordsanger
  • Det rettes også fokus mot bånsuller, sanger, stev og regler som er hentet fra folkemusikken og den muntlige overføringen på samlingene.

Pris kr 400,-

Mandager kl. 13.45 (8 ganger)

Kultursalen ved Drammen kulturskole

Påmelding her

Det er ikke så viktig hvor bra du synger, men at du synger!