For huseiere og utøvere av graffiti og gatekunst

Råd og tips på hvordan du kan gå frem for å få godkjent grafitti på en husvegg, både på kommunale og private bygg.

Etter at man har funnet et sted man ønsker å utføre graffiti eller gatekunst må man finne ut hvem som eier bygget, veggen eller innretningen. Snakk gjerne med huseieren og sikre deg et muntlig samtykke, men det kan også være lurt å sende huseier en skriftlig søknad.

Kommunale bygg - søknad

Dersom man ønsker å bruke en kommunal vegg eller innretning, må det sendes en søknad. Søknaden bør gi en god oversikt over det planlagte verket og konsekvenser, og bør innholde informasjon om følgende:

 • Hvor eller hvilket område?
 • Om kunstverket: Hvorfor? Størrelse? Beskrivelse av tema og estetikk, skisse hvis mulig
 • Om kunstneren (utføreren)
 • Oppføring av verket; i hvilken periode?
 • Ønsket varighet på verket
 • Om det har vært kontakt med naboene

Søknaden for kommunale bygg kan sendes til kommunepost@drammen.kommune.no og merkes Bykunstgruppa.

Søknadsskjema for kommunale bygg

Råd til private huseiere

Hvis man som huseier blir kontaktet av noen som ønsker å utføre graffiti eller gatekunst på ditt bygg, vegg eller innretning er det du som velger eller avgjør om du vil tillate grafitti/gatekunst eller ikke. Du bør i dialog med kunstneren danne deg et best mulig bilde av verkets utseende som; størrelse, varighet, tematisk innhold, materialvalg osv.

Som eier av huset bør du også vurdere det planlagte verkets plassering i øvrige fysiske omgivelser, og prøve å forestille deg eventuelle reaksjoner fra andre (naboer, forbipasserende, veitrafikkmyndigheter).

Kunstneren bør komme til deg med en skriftlig søknad, og dersom du tillater kunstverket, bør dere inngå en skriftlig avtale sammen. Kunstneren bør også komme med en tegning/skisse av ferdig resultat.

Avtalen bør si noe om følgende:

 • Hva skal oppføres (beskrivelse av planlagt verk, tematisk innhold med mer)
 • Hvor?
 • Ønsket varighet på verket?
 • Plassering av teknisk ansvar / sikkerhet ved oppføring og evt vedlikehold?
 • Plassering av økonomisk ansvar ved evt vedlikehold, overmaling etc
 • Spesifisering av materialbruk

Områder som skal skjermes for gatekunst og graffiti

En del områder i byen skal skjermes for gatekunst og graffiti. Dette gjelder for eksempel :

 • Bybrua og byaksen mellom torgene
 • Avløpspumpestasjoner