Drammen kommune gir tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur. Tilskuddet skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet. Tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Søk tilskudd til kunstneriske prosjekter og produksjoner.

For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med (Kunst og kulturarv).

Hvem kan søke?

  • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
  • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres eller skapes i Drammen.
  • De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

  • Kulturarrangementet må være åpent for alle.
  • Arrangementet må være i Drammen kommune.
  • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune.
  • Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
  • Ved vesentlige endringer i prosjektet eller produksjonen skal dere orientere saksbehandler i kommunen. Dersom dere ikke benytter tilskuddet i samsvar med søknaden, kan kommunen kreve at dere betaler tilskuddet tilbake.
  • Dere må sende kortfattet rapport og økonomioversikt
  • Drammen kommune (Kunst og kulturarv) senest én måned etter at produksjonen eller prosjektet er avsluttet.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist er 15. februar og 15. september hvert år.
Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden med informasjon om forventet behandlingstid.
Pengene utbetales snarest dersom deres arrangement får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg, men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.