Kommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for barn og elever. Drammen kommune har dette.

Hvem er forsikret?

Barneulykkesforsikringen omfatter barn og ungdom i:

  • Kommunal grunnskole
  • Kommunal barnehage
  • Barn i fosterhjem og besøkshjem
  • Eventuelt andre grupper som kommer fram i forsikringsbeviset.

Når gjelder forsikringen?

  • Innenfor skolens/barnehagens område og naturlige nærområde, under ordinær skole-/barnehagetid.
  • Under deltagelse i undervisning, friminutt, lekser, idrettsutøving, ekskursjoner, reiser, stevner og liknende som foregår under skolens/barnehagens ledelse, herunder operasjon dagsverk.
  • På direkte vei til og fra skolen/barnehagen og hjemmet
  • Mens de deltar i enhver aktivitet i regi av kommunen, inkludert kommunal kulturskole og SFO/AKS.
  • Under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.
  • For fosterbarn/barn i avlastningshjem gjelder forsikringen også i fritiden, dvs. hele døgnet.

Brosjyre

Det er laget en egen brosjyre som skal gi oversikt og informasjon om innholdet i forsikringen. I denne brosjyren er det også tatt inn flere spørsmål med svar om det som mange kan lure på.  

Ta kontakt med barnehagen og skolen om du har behov for mer informasjon eller skademeldingsskjema.