Foresatte har mulighet til å søke om permisjon for eleven i inntil to uker av gangen. Permisjon fra skolen kan innvilges når dette er forsvarlig.

  • Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager.
  • Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.
  • Dersom foreldrene holder eleven borte fra skolen lenger enn den tiden de har fått innvilget gjennom søknad om permisjon, betraktes dette som ulovlig fravær.

Slik søker du

  • For 1-2 dager: Kontakt skolen barnet ditt går på.
  • For 3-10 dager: Bruk digitalt søknadsskjema. Skolen vil behandle søknaden og sende deg et svar.