Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) eller AKS (aktivitetfritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Nytt fra januar 2020

Kommunestyret vedtok desember 2019 priser for oppholdsbetaling, plasstyper og søskenmoderasjon i SFO og AKS.

Plasstyper 

  • 100 % plass = 5 dager i uken
  • 80 % plass = 4 dager i uken
  • 60 % plass = 3 dager i uken
  • 40 % plass = 2 dager i uken
  • Ettermiddag hel uke
  • Formiddagsplass hel uke
  • Kjøp av enkeltdager

Oppholdsbetaling

Satsene gjelder per måned.

plasstype satser plass satser kost (mat)
100 % plass Kr 3 338 Kr 155
80 % plass Kr 2 670 Kr 125
60 % plass Kr 2 002 Kr 95
40 % plass Kr 1 335 Kr 65
Ettermiddag hel uke Kr 2 003 Kr 155
Formiddagsplass hel uke Kr 1 335 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 239 Kr 0

Søskenmoderasjon 

  • 30 % avslag til barn nummer to
  • 50 % avslag fra og med barn nummer tre

Nytt fra august 2020

Moderasjonsordninger og gratisplasser i forhold til inntekt

Moderasjonsordninger/gratisplasser i SFO og AKS i forhold til familiens inntekt vil bli likt i hele kommunen fra 01.08.20. Frem til da vil priser for dette være som det har vært i tidligere kommuner. Din folkeregistrerte adresse vil avgjøre hvilke moderasjonsordninger/gratisplasser som gjelder for våren 2020 for den SFO eller AKS du tilhører.

Gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn

Det innføres en statlig ordning om gratis SFO og AKS for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn.

Redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-2. trinn

Det innføres en statlig ordning med redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt og som har barn på 1.-2.trinn. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen.