Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) eller AKS (aktivitetfritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Plasstyper 

 • 100 % plass = 5 dager i uken
 • 80 % plass = 4 dager i uken
 • 60 % plass = 3 dager i uken
 • 40 % plass = 2 dager i uken
 • Ettermiddag hel uke
 • Formiddagsplass hel uke
 • Kjøp av enkeltdager

Oppholdsbetaling

Satsene gjelder per måned.

plasstype satser plass satser kost (mat)
100 % plass Kr 3 338 Kr 155
80 % plass Kr 2 670 Kr 125
60 % plass Kr 2 002 Kr 95
40 % plass Kr 1 335 Kr 65
Ettermiddag hel uke Kr 2 003 Kr 155
Formiddagsplass hel uke Kr 1 335 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 239 Kr 0

Moderasjonsordninger og gratisplasser

Søskenmoderasjon 

 • 30 % avslag til barn nummer to
 • 50 % avslag fra og med barn nummer tre

Gratisplasser 

 • Det vil bli innført gratis plass for barn som bor i familier med samlet inntekt under 300 000 kroner fra august 2021. Gratis plass for denne gruppen gjelder for alle plasstyper.
 • Det ble innført gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn fra august 2020.

Redusert foreldrebetaling

 • Det vil bli innført redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-4.trinn fra august 2021. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 5 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen med øvrig grense på 611 967 kroner. 
 • Frem til august 2021 får familier med samlet inntekt under 462 000 kroner tilbud om gratis ettermiddagsplass på SFO og AKS. Familier med samlet inntekt over 462 000 kroner betaler ordinære priser for plasser.  
 • Det ble innført redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-2.trinn fra august 2020. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen. Denne ordningen gjelder frem til august 2021.
 • Slik søker du redusert betaling