Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) eller AKS (aktivitetfritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Kommunestyret vedtok desember 2019 priser for oppholdsbetaling, plasstyper og søskenmoderasjon i SFO og AKS.

Plasstyper 

  • 100 % plass = 5 dager i uken
  • 80 % plass = 4 dager i uken
  • 60 % plass = 3 dager i uken
  • 40 % plass = 2 dager i uken
  • Ettermiddag hel uke
  • Formiddagsplass hel uke
  • Kjøp av enkeltdager

Oppholdsbetaling

Satsene gjelder per måned.

plasstype satser plass satser kost (mat)
100 % plass Kr 3 338 Kr 155
80 % plass Kr 2 670 Kr 125
60 % plass Kr 2 002 Kr 95
40 % plass Kr 1 335 Kr 65
Ettermiddag hel uke Kr 2 003 Kr 155
Formiddagsplass hel uke Kr 1 335 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 239 Kr 0

Moderasjonsordninger og gratisplasser

Søskenmoderasjon 

  • 30 % avslag til barn nummer to
  • 50 % avslag fra og med barn nummer tre

Gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn - oppstart høsten 2020

Det innføres en statlig ordning om gratis SFO og AKS for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. 

Redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-2. trinn - oppstart høsten 2020

Det innføres en statlig ordning med redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt og som har barn på 1.-2.trinn. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen. 

Moderasjonsordninger og gratisplasser i forhold til inntekt - gjelder våren 2020

Moderasjonsordninger/gratisplasser i SFO og AKS i forhold til familiens inntekt vil bli likt i hele kommunen fra 01.08.20. Ordningen for dette skal behandles politisk våren 2020. Frem til høsten 2020, vil priser for dette være som det har vært i tidligere kommuner. Din folkeregistrerte adresse vil avgjøre hvilke moderasjonsordninger/gratisplasser som gjelder for våren 2020 for den SFO eller AKS du tilhører.