Alle barneskolene i Drammen har tilbud om SFO (skolefritidsordning) eller AKS (aktivitetfritidsordning). Her finner du oversikt over hva tilbudet koster.

Kommunestyret vedtok desember 2019 priser for oppholdsbetaling, plasstyper og søskenmoderasjon i SFO og AKS.

Plasstyper 

  • 100 % plass = 5 dager i uken
  • 80 % plass = 4 dager i uken
  • 60 % plass = 3 dager i uken
  • 40 % plass = 2 dager i uken
  • Ettermiddag hel uke
  • Formiddagsplass hel uke
  • Kjøp av enkeltdager

Oppholdsbetaling

Satsene gjelder per måned.

plasstype satser plass satser kost (mat)
100 % plass Kr 3 338 Kr 155
80 % plass Kr 2 670 Kr 125
60 % plass Kr 2 002 Kr 95
40 % plass Kr 1 335 Kr 65
Ettermiddag hel uke Kr 2 003 Kr 155
Formiddagsplass hel uke Kr 1 335 Kr 0
Kjøp av enkeltdager Kr 239 Kr 0

Moderasjonsordninger og gratisplasser

Søskenmoderasjon 

  • 30 % avslag til barn nummer to
  • 50 % avslag fra og med barn nummer tre

Gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn - oppstart høsten 2020

Det innføres en statlig ordning om gratis SFO og AKS for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. 

Redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt på 1.-2. trinn - oppstart høsten 2020

Det innføres en statlig ordning med redusert foreldrebetaling for de med lav inntekt og som har barn på 1.-2.trinn. Ordningen innebærer at ingen skal betale mer enn 6 prosent av samlet kapital- og personinntekt i husholdningen. 

Moderasjonsordninger og gratisplasser i forhold til inntekt 

I Drammen får familier med samlet inntekt under 462 000 kroner tilbud om gratis ettermiddagsplass på SFO og AKS. Familier med samlet inntekt over 462 000 kroner betalte ordinære priser for plasser.