Samfunnskunnskap er kurs på 50 timer med undervisning i norsk samfunn, lover og regler. Kurset holdes på deltakerens eget språk, og arrangeres av Språktjenester.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er utlendinger mellom 16 og 67 år som har oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. 

Hvordan melder jeg meg på?

Meld deg på kurs i samfunnskunnskap

 • Er du fra Drammen kommune og har rett og plikt til kurs, får du innkalling til et informasjonsmøte etter at du har meldt deg på. Der avtaler vi når du kan få kurs i samfunnskunnskap. 
 • Er du fra en annen kommune, må du melde deg på i egen kommune. Du kan delta på våre kurs dersom din kommune har eller gjør avtale med oss om det. 

Hvordan vet jeg at jeg har fått plass?

 • Har du fått brev eller blitt kontaktet av Drammen voksenopplæring har du plass på kurset.
 • Har du ikke fått brev en til to uker før kurset begynner, betyr det enten at det ikke er blitt kurs på ditt språk, eller at du ikke er påmeldt. Om du mener du burde vært påmeldt, ta kontakt med oss.
 • Dersom du bor i en annen kommune enn Drammen - ta kontakt med din egen kommune. 

Tema på kurset

 • Ny innvandrer i Norge
 • Historie, geografi og levesett
 • Barn og familie
 • Helse
 • Utdanning og kompetanse
 • Arbeidsliv
 • Demokrati og velferdssamfunn

Hvilke språk gis undervisningen på?

Undervisningsspråket er avhengig av hvor mange av deltakerne som har samme språk ved kursstart. Er det over tre deltakere med samme språk, vil vi som regel gjennomføre kurs på dette språket. Vi har mulighet til å gjennomføre kurs på 20 - 25 ulike språk.

Avsluttende prøve

Er du fra Drammen kommune og har status rett og plikt, får du innkalling til avsluttende prøve etter at du er ferdig med obligatoriske 50 timer. Har du bare plikt, kan du melde deg på prøven selv ved å ta kontakt med oss.

Statsborgerprøve

KONTAKT DRAMMEN VOKSENOPPLÆRING

Leder: Elisabet Engeset

Konstituert leder: Helge Opstad

E-post: voksen@drammen.kommune.no

Telefon: 32 04 47 00

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

KONTAKT SPRÅKTJENESTER

Leder: Suleyman Gunenc

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42

Telefon oversetting: 32 04 47 56

Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen