Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2023 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av en entreprenør , som er engasjert av Drammen kommune.

For å spare omgivelsene, har kommunen valgt en såkalt «NoDig/Gravefri» løsning.

Rehabilitering av ledningen gjøres ved at det føres en «strømpe» inn i det gamle røret. Strømpen blåses opp og herdes med damp eller vann. Resultatet er da et fullverdig, nytt plastrør i det gamle røret. Installasjonen foregår i de fleste tilfeller fra eksisterende kummer. Få timer etter at strømpen er installert blir tilkoblingene til hus gjenåpnet.

I de tilfeller det benyttes damp til herding av strømpen, vil det forekomme store mengder damp som regel i eller ved en kum.

Styrenlukt

I forbindelse med strømpeinstallasjonen kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være ubehagelig og kjennes allerede ved små konsentrasjoner. Lukten er ikke farlig.

Lukten kan spre seg gjennom sluk uten vannlås/tørr vannlås, eller via ødelagte  og sprukne rør hos huseier.

Dette kan du gjøre for å begrense lukten:

  • Etterfylle vann i vask og sluk. Sjekk gamle, ubrukte sluk.
  • Hold rom i kjeller avstengt mot resten av huset.
  • Luft godt.
  • Lukt som «sitter i tekstiler» forsvinner løpet av et par dager. Det er en fordel å ha det varmt i rommet.

Dersom lukten oppleves som svært ubehagelig ta kontakt med entreprenør eller kommunens byggeleder. Kontaktinformasjon finner du nedenfor.

Begrenset avløp fra abonnentene

I forbindelse med selve strømpeinstallasjonen kan det bli aktuelt med midlertidig overpumping av avløpsvann i kommunale hovedledninger. Det er viktig å begrense vannforbruket fra tilknyttede hus i perioden når installasjonen pågår og frem til stikkledninger gjenåpnes. Huseiere vil bli varslet av entreprenør om tidspunkt for installasjon med brev/skriv i postkasse senest kl. 11 dagen før. I den aktuelle perioden oppfordres det til å unngå bruk av blant annet oppvaskmaskin, vaskemaskin og dusj. Informasjonen fra entreprenør inneholder også kontaktinformasjon til installasjonsleder på stedet.

Trafikkulemper

Til strømpeinstallasjonen benyttes en relativt stor lastebil. Denne vil stå i nær forbindelse til kummer. Det tilstrebes å plassere biler slik at de er minst mulig til hinder for omgivelsene.

Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning etc. vil bli utbedret når rehabiliteringsarbeidene er avsluttet.

Private stikkledninger, avløp

I forbindelse med forarbeider vil kommunen inspisere huseiers avløpsrør (stikkledningen) med et kamera, for kontroll av tilstanden. Dette utføres fra den kommunale hovedledningen. Dersom det viser seg at ledningen er i dårlig forfatning, kan kommunen gi pålegg om utbedring med hjemmel i forurensningsloven § 22.

Eventuell utbedring av eksisterende stikkledning er huseiers ansvar og vil ikke bli utført i dette prosjektet. Kommunen vil sende ut skriftlig pålegg til de det måtte gjelde.

Kontaktinformasjon

Ev. spørsmål bes rettes til:

Byggeleder Geir Grønhovd, e-post, tlf 950 27 625.

Byggeleder Svein Erik Kjeksrud, e-post tlf 468 38 877.

For avtalevilkår – Vann og Avløp.