Drammen legevakt

Når du trenger legehjelp

 • Ring fastlegen din i åpningstiden
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Koronaviruset

Alle som har symptomer på koronasmitte, bør teste seg. Dette gjelder vaksinerte, de som har hatt korona for over tre måneder siden og uvaksinerte.

Hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand bør du holde deg hjemme. Ungdom og voksne bør ha en negativ koronatest før de vender tilbake til skole eller arbeid.

Nyoppstått

Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, skal være hjemme fra skole og barnehage. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte barn.

Dersom barnet har nyoppståtte symptomer eller nærkontakt med smittet person, bør foreldene vurdere å teste barnet.

Allergi eller rennende nese

Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder dersom barnet har symptomer på kjent allergi.

Dersom du har generelle spørsmål om koronaviruset, kan du ringe en egen informasjonslinje som Helsedirektoratet har opprettet for å avlaste nødtelefonen og deler av helsetjenesten.

 • Ring 815 55 015

Ta kontakt med fastlegen din via telefon hvis du føler deg så syk at du trenger legehjelp. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Legevaktens tilbud

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du alltid ringe fastlegen din først.

 • Legevakta kan hjelpe deg når du trenger legehjelp raskt og fastlegen ikke er tilgjengelig
 • Ta kontakt med fastlegen når du trenger hjelp raskt i fastlegens åpningstid

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og hvis du opplever følgende symptomer

 • Akutte lammelser i ansikt eller arm og/eller uforklarlig ustøhet
 • Hvis du plutselig prater utydelig eller ikke finner ord
 • Ved bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Når hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Ved brystsmerter i mer enn fem minutter, uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
 • Personer som bor eller oppholder seg i kommunen og som har behov for øyeblikkelig hjelp
 • Personer som er på reise i kommunen og som har behov for øyeblikkelig hjelp

Før du ta kontakt med legevakten bør du vurdere om du kan vente til du kan få hjelp hos fastlegen

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle krenkelser?

Henvend deg til Drammen Legevakt:

 • Telefon 116 117 eller 32 25 41 70
 • Ved direkte oppmøte

De formidler kontakt med overgrepsmottaket

Når du kommer til legevakta, er det en fordel om du har med deg:

 • Oversikt over faste medisiner
 • Navnet på fastlegen din
 • Frikort hvis du har det
 • Relevante medisinske papirer
 • Legitimasjon

Dersom det er nødvendig av medisinske grunner å reise med drosje, betaler det regionale helseforetaket en andel av drosjeutgiftene. Du må selv legge ut for turen og få en kvittering av drosjesjåføren. Rent praktisk vil legen stemple kvitteringen fra drosjen (dersom legen mener reisen var nødvendig).

Du må fylle ut skjema fra pasientreiser for refusjon av utlegg.

 • Gå inn på www.pasientreiser.no, velg reiseregningsskjema, fyll det ut og send det inn.
 • For hjemreisen kan legen skrive en drosjerekvisisjon. Denne lages elektronisk og drosjen vil få de nødvendige opplysninger om reisen rett til bilen, der opplyses det også om pasienten har frikort.
 • Dersom du ikke har frikort, må du fortsatt betale egenandelen, men slipper å legge ut for hele reisen

Priser

Du betaler egenandel for behandling ved legevakta med mindre du har frikort. Barn under 16 år betaler ingen egenandel. Forbruksmateriell som for eksempel medisiner og bandasjer kommer i  tillegg til egenandelen og dekkes ikke av frikort. 

Spørsmål om faktura og betaling

Har du spørsmål til hva fakturaen gjelder, send e-post til:

Har du spørsmål om betaling, kontakt Convene Collection AS: 

 • Telefon: 21 62 73 00
 • Chat og kontakskjema på: convene.no

Du finner kopi av din faktura fra Legevakten på: www.pasientsky.no.

Dersom du opplever at du ikke har fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du sende en klage til Drammen kommune.

Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivingen.

Om du har blitt påført skade etter behandling ved legevakta, kan du ta kontakt med norsk pasientskadeerstatning for mer informasjon eller for å fremme erstatningskrav.

Aktuelle lover

 

Åpningstider

Alle dager hele døgnet

Telefon

116 117

Besøksadresse

Rosenkrantzgt. 17
3018 Drammen

Koronavirus

Om testing og vaksine:

Tester ut videosamtale