Når du trenger legehjelp

 • Ring fastlegen din i åpningstiden
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du alltid ringe fastlegen din først.

 • Legevakta kan hjelpe deg når du trenger legehjelp raskt og fastlegen ikke er tilgjengelig
 • Ta kontakt med fastlegen når du tregner hjelp raskt i fastlegens åpningstid

Rind 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og hvis du opplever følgende symptomer

 • Akutte lammelser i ansikt eller arm og/eller uforklarlig ustøhet
 • Hvis du plutselig prater utydelig eller ikke finner ord
 • Ved bevisstløshet eller nedatt bevissthet
 • Når hjertemedisinen nitroglysering gir mindre effekt enn vanlig
 • Ved brystsmerter i mer enn fem minutter, uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
 • Personer som bor eller oppholder seg i kommunen og som har behov for øyeblikkelig hjelp
 • Personer som er på reise i kommunen og som har behov for øyeblikkelig hjelp

Før du ta kontakt med legevakten bør du vurdere om du kan vente til du kan få hjelp hos fastlegen

Hvis du eller noen du kjenner har vært utsatt for vold i nære relasjoner, kan du ta kontakt med Legevakta i Drammen 116 117 for en samtale. Du kan også møte opp direkte på legevakten. Du vil få hjelp og oppfølging om du trenger det.

Hvis du eller noen du kjenner har vært utsatt for seksuelle overgrep eller seksuell vold, kan du ta kontakt med overgrepsmottaket på Legevakta i Drammen, telefon 32 25 41 70, eller ved oppmøte direkte på legevakta.

 

Når du kommer til legevakta, er det en fordel om du har med deg:

 • Oversikt over faste medisiner
 • Navnet på fastlegen din
 • Frikort hvis du har det
 • Relevante medisinske papirer
 • Legitimasjon

Dersom det er nødvendig av medisinske grunner å reise med drosje, betaler det regionale helseforetaket en andel av drosjeutgiftene. Du må selv legge ut for turen og få en kvittering av drosjesjåføren. Rent praktisk vil legen stemple kvitteringen fra drosjen (dersom legen mener reisen var nødvendig).

Du må fylle ut skjema fra pasientreiser for refusjon av utlegg.

 • Gå inn på www.pasientreiser.no, velg reiseregningsskjema, fyll det ut og send det inn.
 • For hjemreisen kan legen skrive en drosjerekvisisjon. Denne lages elektronisk og drosjen vil få de nødvendige opplysninger om reisen rett til bilen, der opplyses det også om pasienten har frikort.
 • Dersom du ikke har frikort, må du fortsatt betale egenandelen, men slipper å legge ut for hele reisen

Du betaler egenandel for behandling ved legevakta med mindre du har frikort. Barn under 16 år betaler ingen egenandel. Forbruksmateriell som for eksempel medisiner og bandasjer kommer i  tillegg til egenandelen og dekkes ikke av frikort. 

Dersom du opplever at du ikke har fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du sende en klage til Drammen kommmune.

Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivingen.

Om du har blitt påført skade etter behandling ved legevakta, kan du ta kontakt med norsk pasientskadeerstatning for mer informasjon eller for å fremme erstastningskrav.

Aktuelle lover

 

 

Åpningstider

Alle dager hele døgnet

Telefon

116 117

Besøksadresse

Rosenkrantzgt. 17
3018 Drammen

Nytt coronavirus – fakta og råd

Informasjon om viruset, forebygging av smitte, symptomer på sykdom, inkubasjonstid, behandling og andre forebyggende tiltak finner dere på folkehelseinstituttets nettsider:

Informasjon fra Folkehelseinstituttet: