Drammen legevakt

Når du trenger legehjelp

 • Ring fastlegen din i åpningstiden
 • Ring legevakten 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag
 • Ring 113 når det er akutt og står om liv

Legevaktens tilbud

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Derfor bør du alltid ringe fastlegen din først.

 • Legevakten kan hjelpe deg når du trenger legehjelp raskt og fastlegen ikke er tilgjengelig
 • Ta kontakt med fastlegen når du trenger hjelp raskt i fastlegens åpningstid
 • Råd om håndtering av luftveisinfeksjoner

Ring 113 ved ulykker, alvorlige hendelser og hvis du opplever følgende symptomer

 • Akutte lammelser i ansikt eller arm og/eller uforklarlig ustøhet
 • Hvis du plutselig prater utydelig eller ikke finner ord
 • Ved bevisstløshet eller nedsatt bevissthet
 • Når hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
 • Ved brystsmerter i mer enn fem minutter, uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
 • Legevakten er et tilbud til innbyggere i Drammen, Lier og Nordre Holmestrand (tidligere Sande kommune)
 • Personer som bor eller oppholder seg i kommunen (e) og som har behov for øyeblikkelig hjelp
 • Personer som er på reise i kommunen og som har behov for øyeblikkelig hjelp

Før du ta kontakt med legevakten bør du vurdere om du kan vente til du kan få hjelp hos fastlegen

Har du eller noen du kjenner vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle krenkelser?

Henvend deg til Drammen legevakt:

 • Telefon 116 117 eller 32 25 41 70
 • Ved direkte oppmøte

De formidler kontakt med overgrepsmottaket

Når du kommer til legevakten, er det en fordel om du har med deg:

 • Oversikt over faste medisiner
 • Navnet på fastlegen din
 • Frikort hvis du har det
 • Relevante medisinske papirer
 • Legitimasjon

Dersom det av medisinske grunner er nødvendig å reise med drosje, betaler det regionale helseforetaket en andel av drosjeutgiftene. Du må selv legge ut for turen og få en kvittering av drosjesjåføren. Rent praktisk vil legen stemple kvitteringen fra drosjen (dersom legen mener reisen var nødvendig).

Du må fylle ut skjema fra pasientreiser for refusjon av utlegg.

 • Gå inn på www.pasientreiser.no, velg reiseregningsskjema, fyll det ut og send det inn.
 • For hjemreisen kan legen skrive en drosjerekvisisjon. Denne lages elektronisk og drosjen vil få de nødvendige opplysninger om reisen rett til bilen, der opplyses det også om pasienten har frikort.
 • Dersom du ikke har frikort, må du fortsatt betale egenandelen, men slipper å legge ut for hele reisen

Priser

Du betaler egenandel for behandling ved legevakten med mindre du har frikort. Barn under 16 år betaler ingen egenandel. Forbruksmateriell som for eksempel medisiner og bandasjer kommer i  tillegg til egenandelen og dekkes ikke av frikort. 

Spørsmål om faktura og betaling

Har du spørsmål til hva fakturaen gjelder, send e-post til:

Har du spørsmål om betaling, kontakt Convene Collection AS: 

 • Telefon: 21 62 73 00
 • Chat og kontaktskjema på: convene.no

Du finner kopi av din faktura fra Legevakten på: www.pasientsky.no.

Dersom du opplever at du ikke har fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du sende en klage til Drammen kommune.

Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivingen.

Om du har blitt påført skade etter behandling ved legevakten, kan du ta kontakt med norsk pasientskadeerstatning for mer informasjon eller for å fremme erstatningskrav.

Aktuelle lover

 

Åpningstider

Alle dager hele døgnet

Telefon

116 117

Besøksadresse

Rosenkrantzgt. 17
3018 Drammen