Ny direktør for utvikling og digitalisering

Fredrik Holtan er ansatt som direktør for utvikling og digitalisering i Drammen kommune. Holtan har vært konstituert i stillingen siden i fjor høst.

Holtan begynte i Drammen kommune i oktober i fjor. Da kom han fra stillingen som direktør i konsulentfirmaet PwCI tillegg til konsulentbransjen har han bakgrunn fra bank- og finansnæringen og offentlig forvaltning med hovedvekt på ledelse knyttet til utvikling og omstilling av organisasjoner. 

Fredrik Holtan
BIDE: Fredrik Holtan blir ny direktør for utvikling og digitalisering

Jeg er veldig glad for å få ansvaret for å løfte utviklings- og digitaliseringsarbeidet i Drammen kommune. I likhet med alle andre kommuner står vi overfor store utfordringer i årene som kommer, ikke minst når det gjelder den varslede eldrebølgen. Vi er nødt til å tenke annerledes og ta i bruk ny teknologi for å sikre et best mulig tjenestetilbud til alle innbyggerne våre innenfor de økonomiske rammene vi har, sier Fredrik Holtan. 

Den nytilsatte direktøren mener at Drammen kommune har de beste forutsetninger for å lykkes med arbeidet som ligger foran oss.  

Som én av landets største kommuner har vi i Drammen et solid fagmiljø i egen organisasjon og ressurser til å prioritere utviklings- og digitaliseringsarbeidet. Vi skal utvikle en fremtidsrettet og attraktiv kommune for både innbyggere og næringsdrivende, sier Holtan 

- Har store ambisjoner 

Rådmann Elisabeth Enger sier at det var mange gode søkere til stillingen som direktør for utvikling og digitalisering. Men Holtan skilte seg ut, og rådmannen er ikke i tvil om at kommunen har fått på plass en meget kompetent direktør. 

- Fredrik Holtan har gjort en meget god jobb i tiden han har vært konstituert i stillingen, og jeg setter stor pris på at han nå har takket ja til direktørjobben og blir fast medlem av rådmannens lederteam. Han har store ambisjoner på kommunens vegne innenfor utviklings- og digitaliseringsfeltet og vil bidra til at Drammen kommune blir en enda bedre kommune å bo og jobbe i i årene som kommer. Så jeg ser fram til at han skal fortsette det gode arbeidet han har gjort siden han kom til oss i fjor høst, sier Enger. 

Fredrik Holtan kjenner den nye kommuneorganisasjonen svært godt, selv om han har vært ansatt i bare et halvt års tid. Før han ble ansatt i Drammen kommune, hadde Holtan i et drøyt års tid vært leid inn som konsulent for å bistå rådmannen i arbeidet med å bygge opp den nye organisasjonen, i forberedelsene til etableringen av den nye kommunen fra 1. januar 2020. 

Vurderes på nytt 

I utgangspunktet ble Fredrik Holtan ansatt som stabsleder med ansvar for oppfølging og analyse i kommunen, men ved tiltredelsen i fjor høst ble han konstituert som direktør for utvikling og digitalisering. Oppgavene som ligger til denne stillingen, har vært ivaretatt av andre medarbeidere i organisasjonen mens Holtan har vært konstituert som direktør 

Det er ikke avgjort ennå hva som skjer med denne stillingen. Vi må, ut fra den økonomiske situasjonen Drammen kommune står i, gjøre en grundig vurdering av om det er mulig å løse oppgavene som ligger til stillingen, med interne krefter, sier Trond Julin som er direktør for styring og eierskap i Drammen kommune.