Vaksinesenteret i Thams gate avvikles

Etter nøyaktig to år som Drammen kommunes senter for koronavaksinering, stenges nå dørene for vaksinesenteret i Thams gate. Torsdag 18. januar blir siste dag, og kommunen tilbyr koronavaksinering fremover gjennom avtale med to apotek, og ved Smittevernkontoret Drammen.

Sist endret:

Høsten 2023 kom det anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) om å ta oppfriskningsdose med koronavaksine for personer 65 år og eldre, for sykehjemsbeboere, og for voksne personer i risikogrupper. Vaksinesenteret i Thams gate fikk tilbudet raskt på plass, og 12 000 vaksinasjoner senere avsluttes nå driften på vaksinesenteret.  

– Vi er glade for at behovet for koronavaksinasjon nå er såpass redusert, at vi ikke trenger et så stort lokale hele året, sier avdelingsleder for smittevernkontoret i medisinskfaglig virksomhet, Anette Solvang, og fortsetter: 

Vi skal ha et godt vaksinetilbud i kommunen, også uten vaksinesenteret. 

Fortsatt gratis koronavaksine til anbefalte grupper 

Anette Solvang forteller at Drammen kommune vil fortsette å ha et tilbud om koronavaksinasjon til innbyggerne, som anbefalt fra FHI.   

– Innbyggere kan bestille time til vaksinasjon, enten hos smittevernkontoret på Marienlyst eller hos apotekene kommunen har avtale med, sier Anette Solvang. 

Drammen kommune har avtale med to apotek som kan gi koronavaksine til innbyggere over 18 år. Det er gratis å få vaksinen også på apotek. Det er Boots apotek Svelvik og Boots apotek Strømsø senter som er en del av ordningen. 

Mange hvite stoler på rekke og rad inne i et lokale og et blått skilt hvor det står registrering inn.
VAKSINESENTER: Vaksineringen i Thams gate avsluttes på grunn av lav etterspørsel.

En epoke som er over 

Drammen kommune fikk tilgang på koronavaksiner fra januar 2021. Den første perioden var det sykehjemsbeboere som ble prioritert, mens utover våren og sommeren 2021 ble vaksine tilbudt hele den voksne befolkningen. Massevaksinering startet i Drammenshallen, og ble flyttet til Gulskogen senter en periode, før etableringen av vaksinesenteret i Thams gate.  

– Lokalet i Thams gate har vært godt for koronavaksinasjonen de siste to årene. Det var kanskje litt stort i periodene hvor det var få som trengte vaksine, og litt for lite i de mest hektiske periodene, men totalt sett har vaksinesenteret gitt Drammens innbyggere mulighet til å få koronavaksine når FHI har anbefalt dette, sier Anette Solvang. 

Vaksinesenteret i Thams gate åpnet 18. januar 2022. Siden den gang har det vært vaksinasjonstilbud i fire runder, styrt av anbefalingene fra FHI. 

Kan komme nye anbefalinger 

– Det er foreløpig ikke klart hvordan det blir med videre vaksinering mot koronaviruset, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.  

Noen tror det blir anbefaling om vaksine hver høst for eldre og personer i risikogrupper, slik som for influensa, og noen tror ikke det. Men den typen vurdering er det Folkehelseinstituttet som gjør i Norge, og vi er klare for å følge de anbefalingene som kommer, sier Sagberg. 

Selv om vaksinesenteret stenges, har kommunen smittevernkontoret, som både har reisevaksinering for enkeltpersoner, og som har stått bak massevaksineringene mot koronaviruset. Drammen kommune vil også fremover følge anbefalingene knyttet til koronavaksinasjon, og sørge for et tilbud om koronavaksinering når det måtte bli aktuelt.  

Vaksinesenteret har vært brukt til mer enn koronavaksinering 

Anbefalingene om koronavaksinasjon har gitt høy aktivitet i perioder, og lavere aktivitet mellom disse periodene. Ved siden av ca. 40 000 koronavaksiner, har lokalet har blitt benyttet til forskjellige formål.

Det var influensavaksinering av innbyggere over 65 år både høsten 2022 og høsten 2023, og influensavaksinering av kommunalt ansatte samme periode. Videre har helsetjenesten til ungdom brukt vaksinesenteret for å tilby vaksine mot hjernehinnebetennelse til elever på videregående skole høsten 2022 og høsten 2023. Lokalene har til og med vært benyttet som øvingslokale for korps!