Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Nøkkeltall

Virksomheten

Grunnlaget for etableringen ligger i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 – "Forurensningsloven". I § 43 heter det at "Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42. Forurensningsmyndigheten (Miljødirektoratet) har rett til å stille krav til den kommunale beredskapen. IUA region 4 er organisert med et regionalt beredskapslager i Drammen og områdelager i Kongsberg, Ringerike og Hallingdal (Gol/Ål).

Personell i kommunale brannvesen øves og trenes jevnlig. Antall forurensningshendelser i området har vært mellom 50 og 100 pr. år. Disse ivaretas primært av forurenser og/eller kommune eller kommunalt brannvesen. IUA beredskapsstyre er svært sjelden i aksjon.

Selskapets formål

Det interkommunale samarbeidet har som formål å sikre at eierkommunene er i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning. Samarbeidet skal gi eierkommunene den mest kostnadseffektive beredskapen.

Dette ivaretas av et beredskapsstyre, som er et operativt organ som trer i kraft ved større forurensningshendelser, oppbygget etter samvirkeprinsippet. Drammen kommune er vertskapskommune for selskapet etter kommunelovens § 27 (gammel kommunelov).

Kort om

  • Org.nummer: IUA har ikke eget organisasjonsnummer, ivaretas av Drammen kommunes
  • Stiftelsesår: 1994
  • Drammen kommunes medlemsandel: 1/19
  • Øvrige medlemmer: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Kongsberg, Jevnaker, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål
  • Antall ansatte: 0
  • Medlemskapital: 1 700 000
  •  www.iuabuskerud.no

Ledelse og styre

Sekretariat:Torgeir Andersen. Et sekretariat ivaretar funksjonen «daglig leder». Dette driftes av Drammensregionens brannvesen IKS

Styre: Brannsjef Torgeir Andersen (styreleder), Politioverbetjent Glenn Rhoden (nestleder), Beredskapskoordinator Henrik Trømborg (sekretær), Havnedirektør Einar Olsen, Maritim sjef Ivar Vannebo, Brannsjef Erik Rognli, Beredskapsleder Rune Toverud, Brannsjef John Bjella, Leder forebyggende Ingar Danielsen, Brannsjef Terje Reginiussen, Beredskapsleder Even Moan, Rådgiver Tone Therese Nyhus, Chief Quality Officer Julie Nitsche Kvalvik, Logistics Manager Ola Mossblad, Distriktssjef Ivar Løkeng, Adjutant Thrine Carlsen,  Karsten Butenschøn, Håvard Kristoffersen