Økonomiske nøkkeltall for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Nøkkeltall fra tidligere organisasjonsform - paragraf 27-samarbeid etter gammel kommunelov.

Regnskapsår 2019 2020 2021
Inn 1 296 121 932 596 1 122 886

Ut drift

Ut investering i ny båt

1 194 784

 

982 287

-696 165

1 472 037

0

Resultat (avsatt til fond) 101 337 -745 856 269 151
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2019 14 500 2 000 0 -2 500 0 5 060 0
2020 14 500 2 000 0 -2 500 0 5 500 0
2021 0 0 0 -2 500 0 5 500 0

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0% 0% 0%