Økonomiske nøkkeltall for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Nøkkeltall fra tidligere organisasjonsform - paragraf 27-samarbeid etter gammel kommunelov.

Regnskapsår 2020 2021 2022
Inn 932 596 1 122 886 1 212 284

Ut drift

Ut investering i ny båt

982 287

-696 165

1 472 037

0

920.082 

0

Resultat (avsatt til fond) -745 856 269 151 + 292 203
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2020 14 500 2 000 0 -2 500 0 5 500 0
2021 0 0 0 -2 500 0 5 500 0
2022 7 500 2 000 0 -2 500 0 5 500 0

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0% 0% 0%