Økonomiske nøkkeltall for Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning

Regnskapsår 2018 2019 2020
Inn 1 235 000 1 296 121 932 596

Ut drift

Ut investering i ny båt

445 000

 

1 194 784

 

982 287

-696 165

Resultat (avsatt til fond) 790 000 101 337 -745 856
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2018 0 0 0 0 6 000 0
2019 14 500 2 000 0 -2 500 0 5 060 0
2020 14 500 2 000 0 -2 500 0 5 500 0

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0% 0% 0%