Regnskapsår 2017 2018 2019
Inn 1 512 000 1 235 000 1 296 121
Ut 1 495 000 445 000 1 194 784
Resultat (avsatt til fond) 17 000 790 000 101 337
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjonshonorar  Antall ansatte
2017 0 0 0 0 6 000 0
2018 0 0 0 0 6 000 0
2019 14 500 2 000 0 -2 500 0 5 060 0

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0% 0% 0%