Økonomiske nøkkeltall for Eidra AS (tallene gjelder årene selskapet het Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS)

Regnskapsår 2020* 2021* 2022*
Driftsinntekter 8 917 100 34 803 800 9 296 200
Årsresultat etter skatt 1 418 200 -11 600 500 12 100
Sum eiendeler 760 090 000 750 551 400 773 434 500
Gjeld 19 187 700 8 249 800  5 495 800
Egenkapital 740 902 300 742 301 700 767 938 800

* Tall inkluderer Eidra konsern

År Styrehonorar samlet* Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem** Lønn daglig leder Revisjons-honorar *** Antall ansatte/årsverk
2020 521 960 195 730 97 870 1 779 605 146 000 4
2021 534 990 200 620 100 310 1 874 723 208 466 4
2022 496 980 208 040 104 020 1 921 620 194 600 4

Aksjekapital: 22,5 mill. kr. 

* Styrehonoraret er vedtatt på ordinær generalforsamling for året 2022/2023 den 8.5.2023. To styremedlemmer fikk redusert honorar i forhold til kortere opptjeningstid.

** Revisjonshonoraret inkluderer revisjon og all bistand for hele konsernet, kun ordinær lovpålagt revisjon utgjør kr 157 100.

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0 0 0