Økonomiske nøkkeltall Mjøndalen Sport - og kultursenter

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 7 529 490 7 722 099 7 418 317
Årsresultat etter utsatt skatt 1 040 500 - 520 278 1 278 082
Sum eiendeler 54 505 224 52 751 914 52 055 348
Gjeld 36 703 055 35 740 023 33 495 376
Egenkapital 17 802 169 17 281 891 18 559 972
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 0 0 0 673 750 23 213 1
2019 0 0 0 699 356 36 165 1
2020 27 854 1 466 per møte 733 per møte 712 550 35 357 1

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
0% 0,% 0%