Økonomiske nøkkeltall Mjøndalen Sport - og kultursenter

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 7 418 317 6 847 805 8 675 362
Årsresultat etter utsatt skatt 1 278 082 -1 150 536 353 019
Sum eiendeler 52 055 348 49 061 396 48 298 866
Gjeld 33 495 376 31 651 960 30 536 411
Egenkapital 18 559 972 17 409 436 17 762 455
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 27 854 1 466 per møte 733 per møte 712 550 35 357 1
2021 30 120 1 506 pr møte 753 pr møte 735 333 36 135 1
2022 29 645 1 561 pr møte 780 pr møte 760 519 49 333 1

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
0% 0,% 9,09%