Økonomiske nøkkeltall Mjøndalen Sport - og kultursenter

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 7 722 099 7 418 317 6 847 805
Årsresultat etter utsatt skatt - 520 278 1 278 082 -1 150 536
Sum eiendeler 52 751 914 52 055 348 49 061 396
Gjeld 35 740 023 33 495 376 31 651 960
Egenkapital 17 281 891 18 559 972 17 409 436
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 0 0 0 699 356 36 165 1
2020 27 854 1 466 per møte 733 per møte 712 550 35 357 1
2021 30 120 1 506 pr møte 753 pr møte 735 333 36 135 1

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0% 0,% 0%