Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 7 558 329 7 529 490 7 722 099
Årsresultat etter utsatt skatt 1 768 739 1 040 500 - 520 278
Sum eiendeler 53 980 591 54 505 224 52 751 914
Gjeld 37 218 922 36 703 055 35 740 023
Egenkapital 16 761 669 17 802 169 17 281 891
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 0 0 0 654 956 47 550 1
2018 0 0 0 673 750 23 213 1
2019 0 0 0 699 356 36 165 1

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
0% 0,% 0%