Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 7 203 231 7 558 329 7 529 490
Årsresultat etter utsatt skatt 1 420 966 1 768 739 1 040 500
Sum eiendeler 52 733 287 53 980 591 54 505 224
Gjeld 37 740 357 37 218 922 36 703 055
Egenkapital 14 992 930 16 761 669 17 802 169
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0  

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
0% 0,% 0%