Arbeidsavtale

Vedlegg til ny arbeidsavtale.

Alle ansatte

Alle arbeidstakere skal fylle ut, signere og sende inn:

Ansatte med bierverv

Ansatte som har jobber ved siden av stillingen i Drammen kommune, må i tillegg fylle ut, signere og sende inn biervervsavtale:

Send inn

Laste dokumentene, fyll ut og lagre dokumentene på maskinen din.

Åpn lenka under, legg ved pdf-ene og send inn digitalt via:

Du trenger ikke signere på selve dokumentene dersom du bruker Svar ut for innsending. Din innlogging via ID-porten vil fungere som signatur.

Eller send skjemaene via vanlig post til:

  • Drammen kommune
  • Postboks 7500
  • 3008 Drammen

Merk konvolutten med navnet på virksomhet, avdeling og nærmeste leders navn.