Fagprøve, fagbrev og autorisasjon

På slutten av læretiden skal du opp til en fagprøve. Det er faglig ansvarlig som melder deg opp, og du kan komme med ønsker på hvor du vil gjennomføre fagprøven. Det kan være noen steder det ikke er aktuelt med fagprøve, så avklar dette med faglig ansvarlig.

For å få fagbrev må både fagprøve og læretiden i sin helhet være bestått. Det betyr at du ikke får noe skriftlig dokumentasjon på bestått fagprøve før du er ferdig med læretiden din. 

Fylkeskommunen sender informasjon til Statens autorisasjonskontor over de som har bestått fagprøve og læretiden for de fagene man kan søke autorisasjon for. Man må betale for å få autorisasjon, og faktura på dette kommer i Altinn. Når faktura er betalt, får du tilsendt autorisasjon i posten.

Les mer om fagprøven