Læretid

Normal læretid er 24 mnd. Du vil være på forskjellige praksissteder gjennom læretiden for å få variert erfaring frem til fagprøven. Har du relevant arbeidserfaring før du starter i lære, kan læretiden avkortes. Da må du ha dokumentasjon på dette og levere til faglig ansvarlig ved oppstart av læretiden. Det er fylkeskommunen som vurderer om læretiden skal avkortes hvis du har relevant arbeidserfaring fra før.

Du har rett på veiledning jevnlig gjennom læretiden for å nå kompetansemålene for ditt lærefag. Veileder og faglig ansvarlig vil sørge for at dette blir gitt. Du må være til stede i praksis for å motta veiledning, og vise progresjon og utvikling gjennom læretiden. 

Drammen kommune bruker dokumentasjonsverktøyet Olkweb. Her legger du inn oppgaver og annet skriftlig arbeid du utarbeider gjennom læretiden. Veileder og faglig ansvarlig har tilgang til å lese og gi tilbakemelding på oppgavene dine. Det forventes at du jobber utover studietiden som er avsatt for å komme igjennom kompetansemålene. 

Som lærling har du krav på 2 timer studietid i uken. Studietid skal avtales med veileder og synliggjøres på avdeling. 

Du skal ha evaluering med faglig ansvarlig en gang hvert halvår. Evalueringen skal kartlegge hvordan du ligger an i den faglige utviklingen og dokumentasjon av kompetansemål. Faglig ansvarlig avtaler møtetidspunkt med deg og veileder. Du må møte forberedt til evalueringen. 

Du vil få tilbud om fagdager og andre kompetansehevende kurs i læretiden. Dette vil variere ut ifra hvilke lærefag du tar. Ta kontakt med din faglig ansvarlig for nærmere informasjon om hva som gjelder for ditt fag. 

Som lærling kan du ha rett på reduserte priser som student/elev. 

Du må selv søke fylkeskommunen om lærlingebevis.