Lønn og ferie

Som lærling har du lønn under opplæringen. Du vil tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Du har kun rett på lønn for verdiskapningsdelen av læretiden. Verdiskapningsdelen fordeles normalt over begge årene. Arbeid i turnus vil kunne utløse tillegg i lønn på kveld, helg og helligdager. Lønn og tillegg styres av Hovedtariffavtalen.

Lærlinger skal normalt ikke kunne pålegges overtidsarbeid. Hvis de unntaksvis blir pålagt overtidsarbeid (utover den alminnelige arbeidstid), skal overtiden beregnes ut fra begynnerlønnen til en fagarbeider. Lærlinger under 18 år har ikke lov til å jobbe overtid. 

Lærlinger i helsefag arbeider turnus med arbeid hver tredje helg. Arbeid på røde dager og helligdager må regnes med. Turnus utarbeides etter gjeldende regler for turnusarbeid. 

Du må sørge for at du har gyldig skattekort før du starter i læretid. Skattekort bestiller du på Skatteetaten sin side. Kommunen laster ned dette elektronisk, så du trenger ikke levere skattekortet til leder på arbeidsplassen. 

Lærlinger kan søke stipend og lån i læretiden. Godkjent lærekontrakt brukes som dokumentasjon. Søke om stipend og lån hos Lånekassen. 

Som lærling har du samme rettigheter som alle andre arbeidstakere, og loven gir deg rett på 25 dager ferie per år. 

Ble du ansatt før 1. september, kan du ta ut full ferie året etter. Hvis du ikke har opparbeidet deg full lønn for hele ferieperioden, vil du ikke til å få betalt for tiden du tar deg fri. Du kan derfor heller ikke pålegges å ta ut full ferie. 

Det første året som lærling kan du søke om fritak for inntil 14 dager ferie. Dette må avklares med leder hvis det er aktuelt for deg. 

Du må avtale med din leder om når du kan ta ut ferie. Du har krav på tre uker sammenhengende fri i perioden 1. juni til 31. august. 

Leder har styringsrett. Det betyr at det ikke er sikkert du kan få fri når du selv ønsker dette. Det er derfor viktig at du spør leder om fri, før du planlegger ferien.