Sykdom og fravær

Ved fravær skal du ringe avdelingen så fort du vet du ikke kommer på jobb. Alt fravær må dokumenteres. Du har rett på egenmelding og sykemelding som ordinær ansatt. Dokumentasjonen leverer du til leder. Egenmelding kan først brukes etter at du har vært ansatt i 2 måneder.

Ved fravær utover fire uker kan læretiden bli vurdert forlenget. Dette gjøres i samarbeid med fylkeskommunen. 

Ved sykemelding har du en plikt til å være aktiv for å komme tilbake til arbeidsplassen. Drammen kommune er en IA-bedrift, hvor man skal tilrettelegge så langt man kan for at en kan stå i jobb. 

Som hovedregel er du forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak når du er sykmeldt. Er det arbeidsoppgaver du ikke kan utføre på grunn av sykdom, kan du få mindre fysisk krevende oppgaver. Dette avtaler du med din leder. 

Som lærling er det mange arbeidsoppgaver du kan bidra med i avdelingen slik at du ikke mister verdifull praksistid. 

Les mer om sykemelding og dine rettigheter og plikter på NAVFs nettsider 

Hvis du får avbrudd i læretiden din på grunn av langvarig sykdom, har du ikke krav på å få læretiden forlenget i kommunen. Dette må avklares i samarbeid med deg, faglig ansvarlig og fylkeskommunen. Husk at det er kun deg selv det går utover, hvis du mister lang tid i praksis. 

Ureglementert og udokumentert fravær er brudd på arbeidsreglementet og vil alltid gi muntlig og/eller skriftlig advarsel. Advarsler kan føre til at lærekontrakten din blir hevet og du mister læreplassen