Innbyggervarsling via SMS, fasttelefon eller e-post

Kommunen har et varslingssystem som kan brukes til adresse- og lokasjonsbasert varsling i beredskapssituasjoner.

Det betyr at innbyggere i et definert område kan få informasjon om hendelser via SMS, talemeldinger på fasttelefon eller e-post.

  • Ved adressebasert varsling henter varslingssystemet adresseinformasjon fra eiendomsregisteret (matrikkelen), folkeregisteret, telefonregistre, Difis kontakt- og reservasjonsregister samt Enhetsregisteret.
  • Ved lokasjonsbasert varsling søker varslingssystemet opp alle SIM-kort i det definerte området, via mobiloperatørenes basestasjoner.

Er din kontaktinformasjon riktig?

I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte. Det kan være fordi:

  • Dine kontaktdata er feil.
  • Du har nylig flyttet eller bor midlertidig på en annen adresse.
  • Du har en mobiltelefon som er registrert på arbeidsgiver.
  • Du har hemmelig nummer.
  • Du har tilknytning til en adresse der du ikke bor.

Gå inn på varslemeg.no for å se hvordan du sjekker hvilken informasjon som er registrert på deg og hvordan du selv kan legge inn nødvendig tilleggsinformasjon.