Ved atomhendelser er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter.

Alle bør ha jodtabletter hjemme, som en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Dette får du kjøpt reseptfritt på apoteket.

I tillegg ivaretar kommunen sine innbyggere ved å ha tabletter tilgjengelig dersom det blir behov for å innta jod:

Skolene og barnehagene i Drammen kommune sørger for utlevering til barn og elever som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte.

Kommunen vil ved en radioaktiv hendelse også levere ut jodtabletter ved helsestasjoner, legevakten, fastlegesentre og sykehjem.

Ved en atomhendelse skal du vente til Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om å ta jod.

Les om mer jodtabletter ved atomulykker på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomtryggleik – inkludert informasjon på flere språk