Jodtabletter

Personer under 40 år, gravide, ammende eller som har barn som bor hjemme bør ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. De har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket og bør være en del av utstyrspakken for beredskap i hjemmet. Ikke ta jod før Kriseutvalget for atomberedskap gir råd om dette.

Ved en atomhendelse sørger skolene og barnehagene i Drammen kommune for utlevering til barn og elever som oppholder seg på skolen/i barnehagen, og varsler foresatte.

Kommunen vil da også levere ut jodtabletter ved helsestasjoner, legevakten, fastlegesentre og sykehjem. Det er barn under 18 år, gravide og ammende som kan få jodtabletter her.