Kriseteam

Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å gi psykososial støtte til mennesker i akutt krise. Det kan være i forbindelse med uventede dødsfall, ulykker, selvmord eller andre alvorlige hendelser. Kriseteamet skal utfylle det eksisterende kommunale hjelpeapparatet.

Legevakta tar imot henvendelser fra publikum, og fra de øvrige nødetatene ved alvorlige hendelser, og vurderer behovet for iverksetting av kriseteam.

  • Telefonnummeret til Legevakta i Drammensregionen er 116 117