Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som er til for å gi psykososial støtte til mennesker i akutt krise. Det kan være i forbindelse med uventede dødsfall, ulykker, selvmord eller andre alvorlige hendelser. Kriseteamet skal utfylle det eksisterende kommunale hjelpeapparatet.

Utkalling av kriseteamet skjer via formelle kanaler. I Drammen kommune er dette Legevakta i Drammensregionen. Privatpersoner må henvende seg til Legevakta i Drammensregionen (tlf. 116 117), som vil vurdere om kriseteamet skal utkalles.