Tilfluktsrom

Oversikt over offentlige tilfluktsrom i kommunen og antall plasser.

  • Bergstien 37 – 1 200 plasser
  • Betzy Kjelsbergs vei 182 – 537 plasser
  • Nedre Tverrgate 1 (Samfunnshuset i Mjøndalen) – 600 plasser
  • Neptunveien 3-5 – 63 plasser
  • Prins Oscarsgate 43 – 1 200 plasser
  • Strømsø torg  7 – 1 372 plasser
  • Hollendersvingen 9 (Tangen), 700 plasser
  • Tømmeråsveien 3 (Svelvik Samfunnshus) – 375 plasser
  • Wergelands gate 9 – 330 plasser

Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk på 72 timers varsel.

Det finnes også en del private tilfluktsrom. Disse er for dem som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget.

Mer informasjon hos Sivilforsvaret