Sende tilskudd til kommunen

Informasjon for aktører som skal sende tilskudd, prosjektmidler eller lignende til Drammen kommune.

Tilskudd sendes til kommunens driftskonto:

3207 29 63988

Betaling fra utland:

IBAN NO6032072963988              

SWIFT/BIC: SPRONO22