#deledagen – Bærekraftig sammen!

Stikkord for #deledagen 2024 er sosial, økonomisk og miljøvennlig utvikling.

Sist endret:

Hvordan skal vi møte de utfordringene vi står overfor? Hvordan finner vi de beste løsningene sammen?

#deledagen er kommunens årlige innovasjons- og inspirasjonsdag der deling av gode ideer, kunnskap, stolthet og nettverk står helt sentralt. Her deles eksempler fra praksis, det blir stands, paneldebatter og inspirerende innlegg. Selvfølgelig blir det også mat og drikke, gode samtaler og latter.

Når og hvor?

Mandag 6. mai kl. 12–18 på Union Scene i Drammen.

For hvem? 

#deledagen er åpen for alle, både kommunens ansatte og innbyggere. Fra kl. 17 inviteres også  frivillige organisasjoner og bedrifter med på nettverksbygging og nye samarbeid på Frivilligbørs. Framtida møter vi sammen!

Program på hovedscenen

12.00–12.30: Velkommen. Hvor er vi nå, og hva er våre største utfordringer?

 • Kulturinnslag
 • Status på situasjonen i drammenssamfunnet, både i forhold til sosial, økonomisk og miljøvennlig utvikling. Behovet for omstilling v/kommunedirektør Trude Andresen

13.00–13.30: Hvor vil vi? Hvilke mål og ambisjoner har vi for utviklingen fremover?

 • Panelsamtale med representanter fra kommunens ledelse

14.00–14.30: Hvordan skaper vi bærekraft – sammen?

 • STOLT-gården, Åssiden videregående skoles nye gård på Konnerud der det skal jobbes med bærekraft i praksis – v/Ann-Mari Henriksen, Åssiden vgs
 • Mentor som metode og samarbeid i lokalsamfunnet v/Remi Guttormsen og Christian Philip Mo, Nedre Eik gård rehabilitering og ressurssenter
 • Hvordan snakker vi i tjenestene om det å bo godt hjemme hele livet – og hvordan snakker vi med innbyggerne om det?

15.00–15.30: Hvordan legger vi til rette for gjenbruk og deling av utstyr og ressurser?

 • Utstyrssentraler er svaret på mange av våre utfordringer! v/ Jonas Bertelsen Apeland, innbyggertorg og Stian Nedberg, Kirkens Bymisjon
 • Fra Matsvinn til Matvinn v/ Kristine Hansen Vinje, ernæring og kjøkkendrift
 • Bærekraftig ressursgjenvinning v/Lindum

16.00–16.30: Sammen om fellesskap, tilhørighet og gode møteplasser i lokalsamfunnet

 • Nettverk og relasjoner mellom foreldre i barnehage og skole v/Stine Blekkan, knutepunkt Strømsø
 • Fellesskap og aktivitet på Bråta helse- og aktivitetssenter. v/Anette Kristine Petersen, institusjons- og hjemmetjenester, Anne Merete Sviggum Frydenlund og Marit Thomassen, kultur
 • Kulturinnslag

16.30–17.00: Det rigges om til Frivilligbørs. Benytt gjerne tiden til å spise deilig suppe eller ta turen innom flere stands. Det blir også plakatverksted for deltakere på Frivilligbørsen. 

17.00–18.00: Hva trenger vi, og hva kan vi dele?

Frivilligbørs! Stedet der kommunale tjenester, lag, foreninger og lokalt næringsliv møtes og utveksler ønsker og idéer til samarbeid. Ledes av Hilde Hummelvoll. 

18.00-18.10: Avslutning v/kommunedirektør Trude Andresen

Program for åpen scene og oversikt over stands