Program åpen scene og oversikt over stands

Sist endret:

Åpen scene – 12 korte innlegg om viktig utviklingsarbeid

12.35–12.55

 • Leken er vår viktigste aktivitet v/barnehagene i Drammen kommune
 • Kurs for bedre psykisk helse v/rask psykisk helsehjelp
 • Strømsøhagen – urban dyrking for mennesker i nærområdet v/knutepunkt Strømsø

13.35–13.55

 • Forebyggende hjemmebesøk v/forebyggende helseteam for seniorer
 • Sterk og stødig v/aktivitet og rehabilitering
 • UPSCALE – for en grønnere hverdag v/Drammensbiblioteket

14.35–14.55

 • Gode helsevalg – andre boller v/frisklivssentralen
 • Boformer og fremtidens tjenester v/hjemmetjenester og institusjon
 • Sykkelsatsing i Drammen v/samferdsel, vei og park

15.35–15.55

 • Familieråd v/barnevernstjenesten
 • Bedre hjelp og økt brukermedvirkning v/utvikling og digitalisering og psykisk helse, rus og avhengighet
 • Digitalt introduksjonsprogram som en forebyggende aktivitet v/personal og internservice

Disse møter du på stands på #deledagen

Tema Ved
Leken er vår viktigste aktivitet Barnehagene i Drammen kommune
Grønne klasserom Hallermoen skole
Gutta leser! Fjell skole og Fjell bibliotek
Russetid Helsefremmende tjenester 0-100, ungdomsavdelingen
Familieråd Barnevernstjenesten
Foreldreveiledningstilbud – trygge barn gir god fremtid Helsefremmende tjenester 0-100, familieteam
Digitalt introduksjonsprogram som en forebyggende aktivitet Personal og internservice
Hva er det riktige å gjøre? Etikklaget
Fremtidens kollegaer Yrkesfagopplæring
Spillbasert læring. Alle tilstede for arbeidsglede Drammen kommune
Heltidskultur Drammen kommune
Klarspråk Kommunikasjonsstaben
Praktisk bruk av ny teknologi Byarkivet
BUA – utlån av fritidsutstyr Innbyggertorg
Frivillighet, seniorkultur, gode møteplasser og trivselsarbeid Kultur og helse
Digital inkludering Innbyggertorg og bibliotek
Møteplass - mangfold - medvirkning Drammen frivilligsentraler
Solidaritetsfond Idrettsråd, kulturråd, friluftsforum og humanitære organisasjoner
Medvirkning på Strømsø Knutepunkt Strømsø/Strømsø 2030
Innbyggerinvolvering - I Drammen skaper vi framtida sammen Lokaldemokrati og medvirkning
Nærutvalg Lokaldemokrati og medvirkning
Rent vann Vann og avløp
Innbyggertorg som koblere Innbyggertorg
Forebyggende hjemmebesøk Forebyggende helseteam for seniorer
Boligrådgivning for alle Aktivitet og rehabilitering
Boformer og fremtidens tjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Bærekraftige helsetjenester med mestrings- og trygghetsskapende teknologi Hjemmetjenester og institusjon
Boformer og fremtidens tjenester Hjemmetjenester og institusjon
Bo godt hjemme hele livet Helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med kommunikasjonsstaben
Housing First - et trygt sted å bo Boligkontoret
Gode helsevalg - andre boller Frisklivssentralen
Kurs for bedre psykisk helse Rask psykisk helsehjelp
Sterk og stødig Aktivitet og rehabilitering
Helt med Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Få det til å skje i praksis! Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
Godt samarbeid og koordinering Tjenestetildeling og koordinerende enhet
Fra Matsvinn til Matvinn Ernæring og kjøkkendrift/institusjonstjenester somatikk og demens
God og næringsrik mat, kompetansestand Ernæring og kjøkkendrift
Bedre hjelp og økt brukermedvirkning Utvikling og digitalisering/psykisk helse, rus og avhengighet
Nedre Eik Gård rehabilitering og ressurssenter Psykisk helse, rus og avhengighet
Grønn utvikling med oppvarming Drammen Eiendom
UPSCALE - for en grønnere hverdag Drammensbiblioteket
Sykkelsatsing i Drammen Samferdsel, vei og park
Klimakonkurransen Virksomhet klima
Fjerning av fremmede arter og forsøpling Miljø og landbruk
Gnist – Aktivitetsplikt for ungdom i egen regi NAV Drammen
Jobbspesialister – Arbeid med støtte NAV Drammen
Familien i fokus NAV Drammen
Internasjonale Drammen NAV Drammen
Sjekk synet! Aktivitet og Rehabilitering
Tilrettelagt fritid Arrangement og Aktiv Fritid