Kommunedirektøren og lederteamet

Lederteamet i Drammen kommune.

Navn Stilling E-post Telefon
Trude Andresen  Kommunedirektør trude.andresen@drammen.kommune.no 91 73 89 72
Bertil Horvli Direktør (samfunn) bertil.horvli@drammen.kommune.no 90 67 18 38
Fredrik Holtan Direktør (utvikling og digitalisering) fredrik.holtan@drammen.kommune.no 95 26 12 02
Leif Arne Steingrimsen Direktør (økonomi og virksomhetsstyring) leif.arne.steingrimsen@drammen.kommune.no 48 03 06 28

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.