Drammensregionen – Interkommunalt politisk råd

Drammensregionen interkommunalt politisk råd er et samarbeids- og interesseorgan som skal bidra til å styrke regionen som en bærekraftig, attraktiv og konkurransedyktig region, basert på lokale fortrinn.

Drammensregionen er en region med 4 medlemskommuner, 3 i Viken og 1 i Vestfold og Telemark fylke. Deltakerne er i dag følgende kommuner: Drammen, Øvre Eiker, Holmestrand og Lier. Regionen har over 174 000 innbyggere.

Det politiske samarbeidet mellom kommunene skal blant annet:

  1. Styrke den regionale identiteten, utviklingen og kontakten mellom kommunene.
  2. Synliggjøre Drammensregionens muligheter overfor næringsliv og etableringer.
  3. Oppnå et bedre tjenestetilbud ved mer effektiv bruk av kommunenes ressurser gjennom å utnytte stordriftsfordeler. Samarbeid på tvers av kommunegrenser skal styrke fagmiljøer, redusere sårbarhet og forbedre næringsattraktiviteten.
  4. Styrke kommunene i regionen overfor Osloregionen, statlige og fylkeskommunale myndigheter.

Representantskapet er øverste organ i Drammensregionen og består av ordførerne i medlemskommunene.

Kommunedirektørutvalget består av kommunedirektørene/rådmennene fra medlemskommunene.

Sekretariatet

Sekretariatet har det administrative ansvaret for den daglige driften og alle oppgaver som knyttes til Drammensregionens virke. 

Kontaktperson:

Dag Aanensen startet i stillingen i april 2022, og kom fra stillingen som næringsrådgiver i Asker kommune, Han har en Master of Business and Marketing fra BI.

Dag Aanensen kan kontaktes på følgende måter:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Dag Aanensen stående i en døråpning
BILDE: Dag Aanensen