Personvern ved direktesending

Drammen kommune sender direkte (strømmer) fra flere politiske møter og fra noen arrangementer.

Drammen kommune praktiserer meroffentlighet, og gjør informasjon mest mulig tilgjengelig. Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova.

Kanaler

Kommunen bruker Vimeo Live Event og Aventia KommuneTV som distribusjonskanaler for direktesendinger. Møter som direkteoverføres vises på kommunens nettside. Noen møter sendes i tillegg på Facebook.

Ved møtestart skal møteleder informere deltakere og publikum om at møtet sendes direkte eller i opptak og at det vil være tilgjengelig på kommunens nettside i etterkant. Som hovedregel blir møteleder, møtedeltagere, foredragsholdere og innspill/spørsmål fra salen filmet.

Politiske møter, fysiske og digitale

Vi sender alle politiske møter med beslutningsmyndighet som direktesending. Alle sendinger blir arkivert og tilgjengelig på kommunens nettside.

Møter som sendes direkte er:

  • Kommunestyret
  • Formannskapet
  • Hovedutvalg for tekniske tjenester
  • Hovedutvalg for utdanning og oppvekst
  • Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
  • Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet

Møter og arrangementer

Vi sender noen møter og arrangementer som direktesendinger. Dette er møter som har stor informasjonsnytte for mange innbyggere. Alle sendinger blir arkivert og tilgjengelig på kommunens nettside.

Det gjøres også opptak a av enkelte interne møter, kurs og samlinger. Disse arkiveres, men er ikke tilgjengelig på kommunens nettside.