Høring: Lokal forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder

Forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder i Drammen kommune legges med dette ut på offentlig høring. Frist for å avgi høringssvar er onsdag 17. januar.

Alle kan gi innspill til høringen.

Høringsinnspill sender du skriftlig til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen, eller til politikerpost@drammen.kommune.no

Forskriften vil etter gjennomført høringsrunde fremlegges til endelig vedtak i kommunestyrets møte 13. februar.