Offentlig ettersyn – valg av meddommere for perioden 01.01.2025-31.12.2028

Drammen kommune legger ut til høring forslag til meddommere for perioden 01.01.2025-31.12.2028.

Kommunestyret i Drammen skal velge meddommere til tre ulike utvalg:

  • meddommere til lagmannsretten
  • meddommere til tingretten
  • meddommere til jordskifteretten

Viser i den forbindelse til domstolloven § 64 og 65 samt jordskifteloven §2-5.

I tillegg skal kommunestyret fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget jf skjønnsprosessloven § 14.

Valget skal gjøres av kommunestyret, men før valget skal gjennomføres må kommunen blant annet legge ut forslag til kandidater til ettersyn i 14 dager.

Alle foreslåtte personer er blitt kontaktet på forhånd.

Forslag til meddommere

Forslag til skjønnsmedlemmer

Perioden for offentlig ettersyn

Har du merknader eller innvendinger til forslag til meddommere, må dette sendes til politikerpost@drammen.kommune.no innen 21. mai.

Har du merknader eller innvendinger til forslag til skjønnsmedlemmer, må dette sendes til politikerpost@drammen.kommune.no innen 28. mai.

Du finner informasjon om meddommere og skjønnsmedlemmer på nettsiden til
https://www.domstol.no/no/meddommer/