Offentlig ettersyn skjønnsmedlemmer

Fødselsår Etternavn Fornavn
1996 Ahmady Maliha
1947 Amundsen Roar Leif
1955 Bakke Thor Inge
1966 Bakken Bjørn Erik
1962 Balle Bjørn Haukenes
1957 Bjerke Tore Thune
1953 Bjørnstad Thorleif Gunnar
1957 Bogen Rune Øivind
1966 Bogen Torbjørn
1965 Borge Nils
1966 Carlsen Liv Marit
1958 Claussen Dag
1996 Eriksrud Eivind
1970 Eystø Tom
1959 Flaatnes Gunnar
1962 Gaustad Fredrik
1975 Green Anette Furunes
1967 Gudem Jan Ove
1966 Hannevold Sverre
1964 Hansen Anders Joachim
1958 Hartz Magnar
1965 Haug Kjell Narve
1987 Haugen Henriette
1975 Helling Ruth
1978 Hennum     Sverre
1974 Hennum Håvard
1948 Hole Nils Ivar
1957 Holmen Hans
1968 Husemoen Eivind
1950 Høiback Bill Roger
1956 Håkonsen Leif
1983 Iversen Linn Beate
1967 Jacobsen Steen
1959 Kjenner Nils-Ole
1975 Kristiansen Merete Kjernaas
1947 Larsen Rolf
1976 Lian Aina
1956 Lie Sverre
1962 Nusser Helge Eduard
1964 Nyrønning Geir Helge
1949 Olaussen Egil
1988 Olstad Arne
1966 Palmberg Espen
1961 Pettersen Åge
1968 Scheele Henning
1973 Sveiven Vegard
1949 Thomassen Anders
1965 Thunhaug Ann-Elin
1954 Vinsvold Synøve
1972 Wagner Anne Karine
1950 Wibe-Lund Knut
1964 Widerøe Pål
1986 Ygård Eric Ancor Alonso 
1967 Øvreness Liv Marit