Andre samskapingsmøte

Scenarier og oppgaver på andre samskapingsmøte.

Med utgangspunkt i framtidsfortellingene fra samskapingsmøte 1, ble det utarbeidet tre scenarier for framtidens Strømsø. Scenariene fikk navnene Livlige og fargerike Strømsø, Grønne Strømsø og Indre Strømsø.

Scenario 1: Livlige og fargerike Strømsø

Collage med bilder av gatekunst og gammel trehusbegyggelse.
Foto: DRMA

På livlige og fargerike Strømsø setter gatelivet rammen for bylivet og hverdagslivet.

Den tette dialogen mellom inne og ute preger bydelens stemning. Strømsøs gater og byrom avslører en unik Strømsøpuls som preger bydelen fra Globus i vest, forbi det gamle Sentraltrykkeriet i Schultz gate, gjennom hemmelige perler øst for Telthusgata, helt ned til Rundtom og ut på de gamle kaikantene.

Her kan du forsvinne i mengden, blende inn i det eksotiske miljøet, hvor grønnsaksbutikker bugner ut mot fortauene, sammen med livlige kafeer og fargerike stoffbutikker. Langs gatene kan du oppleve et rikt mangfold av butikker, serveringssteder og verksteder, som inspirerer deg til å utforske nye ting og som tiltrekker seg folk og skaper det levende gatemiljøet. Her er gaterommet igjen blitt til folks dagligstue, full av muligheter, godstoler og nye oppdagelser i trygge omgivelser. Dette er et image som har tiltrukket seg flere unge innbyggere, men også eldre på leting etter et sentralt sted å bo med et storbypreget mangfold og besøkende som kommer for å oppleve.

Stor variasjon i former, farger og epoker iscenesetter bydelens fantastiske historie, og formidler et mylder av formelle og uformelle møter mellom bygg, mennesker og natur. Gatemiljøet gjør det lett å møte nye folk og få nye opplevelser. Her florerer det av kreativitet og aktiviteter, noe som best oppleves vandrende gatelangs, syklende eller badene nede ved elvepromenaden. Bydelens gateløp tilbyr en skjønnhet mellom det perfekt og det upolerte.

Gata er Strømsøs definerende nerve.

Oppgave til scenario 1

På samskapingsmøtet arbeidet gruppene med denne oppgaven til scenario 1:

Velg deg ett sted på Strømsø - et sted som du mener har potensial til å utvikles til en spennende attraksjon eller destinasjon. Det kan være stort eller lite, en hel gate eller en del av en gate, en plass eller et mellomrom mellom noen hus. Hvordan kan dette stedet løfte Strømsø til å bli et mer levende og fargerikt sted å besøke og bo? Foreslå konkrete tiltak på stedet som du mener kan bidra til at stedet blir mer attraktivt for både besøkende og beboere.

Gruppene arbeidet blant annet med:

 • Hvilke tiltak kan gjennomføres på kort og lang sikt, som bidrar til økt gateliv, aktivitet og kreativitet? Ser du noen midlertidige tiltak som kan startes nå?
 • Hvilke aktører er viktig for å få gjennomført tiltakene – er det noen spesielle aktører som bør eller må samarbeide for å sette det ut i live?
 • Hvordan kan Strømsø bli en tydeligere destinasjon?
 • Hvordan trekke flere besøkende til Strømsø?
 • Hvordan kan vi plassere attraksjoner for å skape sammenheng i området?
 • Hvordan skape attraktive tilbud for både besøkende og beboere? Hva er de fysiske kvalitetene på Strømsø som gjør at folk kommer dit igjen og igjen?
 • Hvordan kan omgivelsene på Strømsø bli mer fargerike?
 • Hvordan kan de private gårdsrommene og gangene bidra til å gi kvalitet til gatene og byrommene utenfor?
 • Hvordan kan man formidle kultur og historie i gatene og byrommene?
 • Hvordan ser aktivitetssteder og steder for kreativitet og utfoldelse ut iet levende og fargerikt Strømsø?
 • Hvordan tilrettelegge i offentlig rom for at det skal være attraktivt å drive næringsvirksomhet?

Scenario 2: Grønne Strømsø

Collage med bilde av trær og park.
Foto: DRMA

På Strømsø har det grønne blitt det foretrukne.

En mengde bytrær er plantet og nå fyller de gatene og byrommene sammen et mangfold av planter, både historiske og nye sorter. Hele Strømsø har blitt grønt - på tak, vegger, plasser og smug. Luften er frisk med herlig duft av blomster, som gir en særegen opplevelse for de som beveger seg til fots, i vogn eller på sykkel gjennom bydelen. Selv om vinteren er det lett å bevege seg ute på Strømsø. Da sykler man på brøyta sykkelveger eller bruker kjelke-, spark- og skiløypene gjennom gater og parker. Vintergrønne busker og trær gir fornemmelse av naturen hele året.

Alt av overvann og flom håndteres i nye, grønne og sosiale parkdrag, som sentrale forbindelser fra Strømsåsen og ned til elva. Parkene og Tangenkaia er levende og aktive møtesteder for gamle og unge. Drammenselva brukes flittig av badende, padlere og båtfolk. Langs med elva er det et mangfold av grønne møtesteder på tvers av generasjoner.

Fra Strømsø torg til Rundtom dyrkes det i og utenfor hagene, mellom husene og langs elva. Spiselige blomster, bær og frukt høstes og nytes i forbifarten. Biologisk mangfold og byliv, skatermiljø og kulturarven lever side om side og er med på å skape denne unike grønne bydelen hvor det er godt å bo og leve. Besøkende kommer for å oppleve det grønne gatemiljøet, handle i kortreiste varer i de trivelige butikkene, få reparert kjøkkenmaskina på gjenbruksverkstedet og kose seg i de små parkene eller på en av de mange kafeene, barene og restaurantene i Tollbugata.

På Strømsø omfavner det grønne både byrommene, gatene og hverdagslivet!

Oppgave til scenario 2:

På samskapingsmøtet arbeidet gruppene med denne oppgaven til scenario 2:

Hvor ønsker du at det skal bli grønnere på Strømsø og hvordan skal det bli grønnere? Foreslå flere konkrete steder som kan bli grønnere og hvilke tiltak som kan gjøres på disse stedene. Du kan foreslå både små og store steder og tiltak.

Gruppene arbeidet blant annet med:

 • Hvilke tiltak må gjøres først og hvilke tiltak er de viktigste?
 • Hvem bør eller må samarbeide om tiltakene?
 • Hvilke tiltak kan gjennomføres på kort sikt og hvilke kan gjennomføres på lang sikt?
 • Er det noen tiltak som kan gjennomføres i flere trinn?
 • Hvordan etablere grønt som er til glede for barn og eldre?
 • Hvordan kan det grønne tas inn i gatemiljøet når det er begrenset plass i gatene?
 • Hvor har man det grønne i gatene?
 • Hvordan bruker man det grønne på torg og plasser?
 • Hvor kan de grønne kvalitetene kombineres med andre tiltak for gående, syklende eller for vann?
 • Hvordan skal vi koble det grønne sammen med nye og historiske bygninger?
 • Hvis noen områder blir bilfrie eller mindre tilgjengelige for bil, hvilke steder kan da bli grønnere?
 • Hvordan kan vi få et grønnere bymiljø utenfor husveggen?
 • Hvordan kan vi jobbe for at det blir grønnere både i de private gårdsrommene og i de offentlige rommene?
 • Hvordan kan snø bli en ressurs for et godt gatemiljø om vinteren?

Scenario 3: Indre Strømsø

Collage med foto av gater og bygningsfasader.
Foto: DRMA

Indre Strømsø er Drammens ubestridte smeltedigel.

På Strømsø er opplevelsene preget av forventning, fascinasjon og nysgjerrighet. Det å kjenne naboen på tvers av kultur og alder er standard. Her skjuler bakgårdshistoriene nasjonalskatter, avgjørende for Norges historiefortelling. Det er et stolt nabolag, med en nyoppdaget ambisjon, fylt av hverdagsliv, småskala produksjon og et mylder av handelsopplevelser.

Barnas Strømsø byr på en hundremetersskog av smug og hemmelige hager med tydelige spor fra gamledager. Trygge omgivelser der det å sykle eller gå til Marienlyst og Brandenga, eller ta en tur til Nøstetangen for å bade, fremmer kreativitet og en uredd motorikk. På Strømsø kan du finne små grønne lunger gjemt mellom bygningene. Her kan du nyte en kaffekopp, henge med venner, koke i badstua eller se kunstverk på digitale utendørsgallerier, mens du lytter til balkanjazz fra nabogården.

På karakteristisk Strømsø-vis står nye bygninger som ser nye ut og gamle bygninger som ser gamle ut, de litt skjeve og de helt moderne, fulle av liv og i bruk. Det er lett å se hvordan byen var før. Det er tett og variert på Strømsø, som et levende og inspirerende museum for by-, handels-, industri- og innvandringshistorie. Indre Strømsø er den eldste delen av byen, der mange av byens nyeste beboere ankommer. Uten nødvendigvis å mene det eller være seg bevisst det, er de sist ankomne i ferd med å bli de første til å leve på bærekraftig måte.

Yrende av liv, fylt av en indre Strømsødynamikk.

Oppgave til scenario 3:

På samskapingsmøtet arbeidet gruppene med denne oppgaven til scenario 3:

Velg om du vil representere barn/ungdom, enslig voksen, forelder/re med barn eller senior: Hvordan er en hverdag på Strømsø? Bruk ark, penner og tusjer, og illustrer og beskriv hvordan en dag på Strømsø er for den du representerer.

Gruppene arbeidet ut ifra disse spørsmålene:

 • Hvor går du og hva gjør du?
 • Hvilke steder er viktige? Hvor stopper du?
 • Er det tiltak som kan gjøres? Er det steder du savner?
 • Hvilke snarveierbruker du eller skulle du ønske at fantes?
 • Hva skaper et trygt område eller ei trygg gate for deg?
 • Hvordan ser de kreative og trygge møteplassene ut - de som inspirerer til lek og utforsking?
 • Hva vil du ha mer av i gatene for at de skal være et spennende å gå gjennom og stoppe opp ved, på vei til de daglige gjøremålene?
 • Hva ser du når du går ut av døra og hvem møter du?
 • Hvilke tiltak kan vi gjøre for at nabolagene skal være gode hverdagssteder – hvordan vil du at det ser ut utenfor inngangsdøra di?
 • Hvilke tiltak kan gjøres på kort sikt for å legge til rette for merhverdagslig fysisk aktivitet for de som bor på Strømsø?
 • Hvordan ser det ut om sommeren og om vinteren?

Materiale fra arbeidet

Arbeidet med oppgavene til de tre scenariene resulterte i et stort spekter av tiltak og prosesser som kan settes i gang for å utvikle Strømsø videre. Materialet er oppsummert i et kart og en liste over tiltak:

Illustrasjonsbilde av kart over Strømsø hvor områder og steder hvor det er ønskelig med tiltak er markert med farger og symboler.
Kartet viser en oppsummering av tiltakene gruppene mener bør gjennomføres og peker på de stedene som deltakerne er mest opptatt av.

Tiltak – plasser, gater, parker, torg

Gyldenløve plass /Telthusgata til Bjørnstjerne Bjørnsons gate:

 • Krakker
 • Åpent ned til elva
 • Lekeplass ved Dr Hansteins gate
 • Park ved Dr Hansteins gate / Tangensporet
 • Lekeplass ved Knutepunkt Strømsø mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate, skjermes med tette vegger mot trafikken
 • Servering ved Lærumgården
 • Skjerme Knutepunkt Strømsø mot støy
 • Låne ut plantekasser og lage parsellhager slik at folk kan dyrke

Bruparken (park under motorveibrua):

 • Skøytebane på vinter
 • Skiløype på vinter
 • Området ned mot elva: aktivitets/skulpturpark (for voksne m/barn)
 • Mer lys, sitteplasser og dyrkekasser
 • Lysekroner hengende ned fra brua
 • Skatepark beholdes, vedlikeholdes og fargelegges med lys og musikk.
 • Servering i tilknytning til parken: gatekjøkken, bakeri. Bygge videre på det som allerede er i området og som trekker folk, som Kurdernes hus.
 • Fargerik asfalt og betong
 • Flere aktiviteter
 • Åpent vannspeil / vann som kvalitet
 • Park/skog mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate. For både unge og eldre, med benker
 • Street basket med lys
 • Låne ut plantekasser og lage parsellhager slik at folk kan dyrke
 • Mosevegg mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate
 • Lekeplasser, som det er fint for barna å sykle til
 • Lekeplass med sittegrupper ned mot elven, med motorvegbrua som tak

Grøntområde langs elva:

 • Badestrand og stupetårn
 • Aktivitetshus Paus og Paus – åpnet for publikum
 • Benker ved fontene
 • Flere steder for opphold
 • Steder å samle ting fra elva
 • Utlån av utstyr; SUP-brett
 • Disco on ice på vinteren
 • Park under vann (kunnskap om livet under vann)
 • Gjestehavn for båter
 • Tematiserte grønne løyper
 • Strandvekster

Tangensporet:

 • Gang – sykkel
 • Mulighet for kollektivtrafikk?
 • Opplevelser
 • Kultur – lokale kunstnere står for utsmykning
 • Historie
 • Grønne plasser
 • Skulpturpark
 • Opplysning (informasjon) – egen skiltprofil
 • Prioriteres for vinterbruk
 • Planter og vegetasjon
 • Skulpturpark langs linja
 • Få sameiet Gyldenløve brygge til å lage grønne kasser og beplantning
 • God og bred gangvei

Plass ved Tollboden:

 • Mulighet for piknik
 • Treningsanlegg m/fotballbane, plass til utetrening, løpebane
 • Camping/oppstillingsplass for bobiler
 • Grøntområde
 • Kulturmiljø (Tollboden, Skur 1 og Skur 2/Velferden)
 • Forbedre parken mellom Aabys gate og Hans Kiærs gate
 • Badebrygge
 • Badstue
 • Kanal for småbåter (der kanalen/elva gikk tidligere)

Tangenkai-området:

 • Grøntområder mellom Skur 4 og Havnegata og mellom Skur 4 og Skur 7, og mellom Holship og Star næringspark
 • Aktivitetsområde: Små faste fotballmål, fotball, lekestativer, park, benker (se på parken i sentrum), samlingssted
 • Vitensenter: hvor barn og voksne har sine interaktive, morsomme historiske og fremtidas scenario leksjoner.
 • Badeplass/-brygge
 • Havnebasseng for bading med trapp ned fra kaia
 • Fiskebrygge
 • Gjestebrygge for båter
 • Kai for elektrisk ferge
 • Badstuanlegg
 • Gjerde i elva for å sikre badende mot båter og elvestrømmen
 • Områder for skoler og barnehager – læringsområder
 • Park ved Tollbugata 97/99

Tollbugata:

 • Stenges for trafikk: Fra Strømsø torg til Rundtom, og gågate fra Strømsø torg til Bølgeplassen
 • Aktive fasader og møteplasser inne og ute langs gata
 • Uteområder med boder
 • Matboder
 • Marked og mingling
 • Døpes til Kulturgata: Historiske farger og fasader, møteplasser langs gata
 • Skiløype
 • Sparkløype (tilrettelegging for sparkføre om vinteren)
 • Parker/torg/møteplasser langs gata: Bølgeplassen, Gyldenløves plass, Star næringspark, Skur 4
 • Allé med trær nedover hele gata, med sykkeltrasé
 • Trær og beplantning langs hele gata
 • Steder / mulighet for å sette seg og trær på kort sikt (møteplasser)
 • Lokale kafeer og butikker på lang sikt
 • Bli inspirert av historiske, europeiske byer og lage en lang grønn bilfri gate til sykling, sosialt samvær med attraktive steder for turistene og skilting.
 • Mellom Strømsø torg og Gyldenløves plass: gjøre gata mer attraktiv med gatekunst, kunstinstallasjoner og statuer
 • Stenge gata ved Bruparken

Strømsø torg:

 • Fjerne parkeringsplasser rundt Globusgården og erstatte med grønt
 • Fjerne taxiparkering ved Globusgården
 • Styrke forbindelsen til Marienlyst/Kastfeltet
 • Aktivitetsgate for unger og ungdom: parkour, høyt&lavt, tufte-park, lavagate
 • Grønt torg med benker på Torgeir Vraas plass
 • Mer grønt. Palmer.
 • Flere steder å sitte på

Skamarken:

 • Park
 • Lekeplass

Tordenskiolds gate:

 • Bilfri
 • Park/møteplass ved Strømsø kirke/Knoffs gate
 • Flere farger – inspirert av Stavanger
 • Sitteplasser og grønt i krysset Knoffs gate – Tordenskiolds gate utenfor borettslaget Tordenskiolds gate 56.
 • Stenge gata ved Bruparken

Strømsø kirkegård:

 • Flere benker og sitteplasser – sitte i fred og ro

Langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate:

 • Vegetasjon og støyskjerm
 • Grønn vegg langs gata som skjermer Strømsø mot støy
 • Grønt/vegetasjon/beplantning utenfor brannstasjonen mot Bjørnstjerne Bjørnsons gate

Broer/forbindelser:

 • Gang- og sykkelbru til Bragernes ved Ryddinggangen

Boligblokkområdet Stibolts gate / Lærums gate / Treschows gate / Neumanns gate:

 • Legge til rette for at lekeplassene og parkene mellom blokkene kan benyttes mer
 • Oppgraderte lekeplasser med minifotballbane, tuftepark

Doktor Hansteins gate:

 • Mer grønt rundt de nye bygningene

Hele Strømsø:

 • Flere søppelkasser
 • Juletrær ute med pynt
 • Bilfritt
 • Grønne tak og fasader
 • Potter med planter utenfor alle hus – alle husholdninger får en plante som de må holde liv i
 • Endre kjøremønster for buss for tog slik at bussene kjører i de store gatene
 • Grønne oaser/plasser
 • Flere, små lekeplasser
 • Gangbruer/Elferger
 • Flere gater for kun myke trafikanter
 • Badeplass i sentrumsområdet
 • Skiløyper av mindre størrelse
 • Skulpturpark
 • Elvepromenade
 • Historiske farger og fasader
 • Hel gate som skiløype
 • Enveiskjørte gater
 • Sonefordeling: Urbane, Historiske & Aktive
 • Kunst langs veien
 • Kombinere oppholdsplasser med aktivitetsplasser
 • En lang, europeisk bilfri gate med møteplasser, kafeer, grønt, osv.
 • Fargegaten Stavanger som inspirasjon
 • Aktivitetsgate (parkour, osv)

Funksjoner/tilbud/markedsføring:

 • Turistkart
 • Paus og Paus åpnes
 • Legge til rette for aktive førsteetasjer: Restauranter, kafeer, billige lokaler å leie og kunstgallerier
 • Skape flere knutepunkt
 • Flere aktivitetstilbud for barn
 • Ta vare på kulturmiljøet
 • Sekvensielle kvartalløft
 • Gatekjøkken og matmarked
 • Turistattraksjoner
 • Utlån av SUP-brett, kajakk + annet
 • Elvelivet og elveopplevelser
 • Elvefronten prioriteres til vinterbruk
 • Felles Gatemarked

Kontakt

Har du spørsmål om områdeutviklingsstrategien eller om deltakelse på samskapingsmøtene, kontakt: