Lån av kommunestyresalen

Retningslinjer for bruk av kommunestyresalen.

Hvem kan benytte kommunestyresalen?

Kommunestyresalen er ment for møter i folkevalgte organer. Salen benyttes hovedsakelig av kommunestyret, men også av andre folkevalgte organer ved behov.

Partier som er representert i kommunestyret kan låne kommunestyresalen til partiinterne møter, dersom salen er ledig. Dette gjelder imidlertid kun partiets lokalavdeling. Ungdomspartier og fylkespartier kan få låne møterom i kommunen, men vil veiledes til rom andre steder på rådhuset eller i kommunen.

Partier som ikke er representert i kommunestyret har ikke anledning til å låne kommunestyresalen.

Hva slags møter kan avholdes i kommunestyresalen?

Partier som låner kommunestyresalen kan avholde partiinterne møter, deriblant medlemsmøter. Det er ikke anledning til å holde «folkemøter» eller andre utvidede og åpne møter.

Forutsetninger for lån av kommunestyresalen

Politisk sekretariat er behjelpelige med å reservere kommunestyresalen til møter. Bruk av salen skjer imidlertid på eget ansvar, og det vil ikke være noen til stede fra politisk sekretariat for å bistå underveis i møtet. For å sikre at uvedkommende ikke får tilgang, bør/skal det ordnes med vakthold. Arrangør må også
sørge for opprydding, slik at salen er i lik forfatning som før møtet.

Annet bruk av kommunestyresalen

I samarbeid med Drammen kommune v/politisk sekretariat kan skoleklasser benytte kommunestyresalen til demokratiopplæring og lignende.